Anleggene hvor det nå blir permanent flyforbud, er Tjeldbergodden i Aure i Møre og Romsdal, og Stureterminalen og Kollsnes prosessanlegg i Øygarden i Vestland, skriver EnergiWatch.

Det permanente flyforbudet gjelder all luftfart, inkludert flyging med ubemannet luftfartøy og modellfly. Det gjelder hele døgnet, og forskriften trer i kraft umiddelbart. Kun nødetater og naboer får unntak.

Håvard Vikheim, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Luftfartstilsynet, sier det i korte trekk er to forhold som gjør at søknaden er innvilget.

– For det første kan virksomheten ved Equinors anlegg på Stureterminalen, Kollsnes og Tjeldbergodden utgjøre en fare for småfly, droner og annen luftfart. I tillegg har den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa medført behov for å sikre at uvedkommende ikke skal få tilgang til å observere, innhente informasjon eller på annen måte true sikkerheten ved viktige nasjonale anlegg for ilandføring, prosessering og eksport av olje- og gass i Norge, skriver han i en epost til NTB mandag kveld.

Les også

Slik fisket Putin-vennen Olegs yacht rundt Tjeldbergodden og Nyhamna