Det melder Helse Møre og Romsdal selv i en pressemelding. Foretaket skriver at de, i likhet, med mange andre helseforetak har utfordringer med å skaffe seg nok jordmødre og at dette gjelder ved alle fylkets sykehus. Flere stillinger står ledige og vikarer må leies inn for at avdelingene skal få dekket vaktene.

– Nøkkelen til å bygge robuste fagmiljø er å utdanne våre egne fagfolk. Jeg er stolt av at vi nå gjør en historisk satsing på å utdanne flere jordmødre ved å gi utdanningsstipend med full lønn. Dette er en svært god investering for framtida, sier Øyvind Bakke i pressemeldingen.

Jordmorutdanninga går over to år etter fullført sykepleierutdanning og det kreves ett års erfaring som sykepleier før man kan starte på jordmorutdanninga. Dette er ei utdanning mange sykepleiere historisk har finansiert selv.

HMR starter nå en kampanje for å få flere sykepleiere til å ta jordmordutdanningen og tilbyr full lønn under utdanningsperioden mot at de tar jobb på ett av fylkets fire sykehus etter endt utdanning.

– Vi garanterer også at de som fullfører utdanninga blir ansatt i 100%-stillingar i helseforetaket, sier Bakke. Han lover at foretaket nå snur alle steiner for å gi best mulig fødselsomsorg i fylket.