Dette er angående reguleringsplanen for internasjonalt/nasjonalt deponi for spesialavfall på Rausand.

Svarbrev til Stena Recycling AS v/ Geir A. Sørensen.

Hvorfor er det nødvendig med 100 faglige konsulentrapporter for å overbevise oss om at dere skal få gjøre som dere vil? 

Nei Allum Sørensen, denne gang bør ryddejobben være gjennomført først slik at dere ikke har noe alibi i etterkant dersom det igjen dukker opp mer forurensende stoffer fra deres nye lekkende deponimasser. For dette med stabilisering av farlig avfall er en vanskelig oppgave som dere ser ut til ikke å beherske. Vi må unngå å famle i blinde når tidsperspektivet blir helt opp imot det uendelige. Per dato skylder dere igjen på Staten og at noen andre har gjort en for dårlig jobb når utslippene raser ut av deponiene og er går direkte på fjorden. Det meste av utslippene som vi registrerer i dag kommer jo fra deponert masse ut gjennom gruvesumpen. Og dette er nok til å holde fjorden i et knipetak. 

Mitt presumptivt viktigste spørsmål er: 

Hva vil dere gjøre med nå-tilstand, på Rausand? Nesset kommune kan etter mitt skjønn ikke bli med i spillet videre dersom det ikke blir gitt en oppryddingsgaranti umiddelbart. Ikke mer fanteri nå. Dette må på plass. Gjennom tiden er det gitt oss mange lovnader om opprydning som aldri er blitt oppfylt.

Ja, Allum Sørensen – har du vært en tur inne i gruvestullene og sett hvordan det ser ut? Gneis kan være så jomfruelig den bare vil den, men når den er skutt i stykker, er den i stykker. Da lekker den som en sil, sier gruveekspertene. Det er den sanne realiteten rundt omkring de anlagte deponi-lokalitetene. Bestilte rapporter får man tydeligvis også på betaling fra offentlige faginstanser, ser det ut til.

I neste innfall kommer du med at dersom dere får lagt møllestøv og bunnaske i et toppsjikt over deponi 2 så har dere tettet den utlekkingen som skjer i dag fra denne lokaliteten. Med mer forurensing skal forurensing fordrives. Så enkelt tror jeg ikke dette er i en meget skrånende topografi. Ser også Miljødirektoratet per dato ønsker seg en bedre presis forklaring på deres løsning her. 

Store mengder ustabiliserte giftige masser ligger åpent og lekker i dag. Kunne ikke dette vært fikset før da og vært i orden? Nå er det dyktig sent fordi du har jo skrevet en stor rapport på oppdrag for BMR og Veidekke (Mepex Consulting) som anslår at store mengder fluorid, klorid, og svært mange farlige tungmetaller (som kommer ut fra deponiene, ned i gruvesumpen og) har gått direkte på havet hvert år. 

Hadde myndighetene reagert på dette og tatt rapporten din så seriøst de skulle, hadde de stoppet denne forurensingen for lengst. Dine estimater er helt sikkert meget forsiktige, men 154 kg Strontium per år er ikke å kimse av for et sårbart miljø, særlig dersom dette er en radioaktiv isotop.

Jeg har mange gode råd og gi deg, men dem får du ikke. Men min rett til å stille deg vanskelige spørsmål vil jeg fortsatt forbeholde meg. Men kom da med litt bedre svar og forklaringer. Min kommune Gjemnes har nemlig benyttet seg av den samme retten til innsigelser som dere ikke slipper unna å kvittere ut. Vi er nemlig avhengig av at naboen ikke forurenser våre muligheter. Lykke til med svarene!