Løseth gjenvalgt som styreleder for bruprosjekt

Lars Løseth er gjenvalgt som styreleder for Todalsfjordprosjektet.

Lars Løseth er gjenvalgt som styreleder for Todalsfjordprosjektet.

Lars Løseth tar to nye år som styreleder i Todalsfjordprosjektet AS.

DEL

Valg av styret ble gjennomført i selskapets generalforsamling i juni. Med seg i styret får Løseth følgende: Svein Atle Roseth (nestleder), Hege Gåsvand, Knut Steinar Olsen, Svein Erik Nilsen, Milly Bente Nørsett, Nils Petter Tonning og nyvalgt styremedlem Malene Aaram Vike.

Generalforsamlingen fattet også vedtak om honorar for styremedlemmene. Styreleder Løseth får en fast godtgjørelse på 33.000 kroner i året, pluss møtegodtgjørelse. Nestleder Roseth får 5.500 kroner pluss møtegodtgjørelse. Styremedlemmene får 1.850 kroner per møte. Tapt arbeidsfortjeneste og reisekostnader dekkes etter fylkeskommunale satser.

Regnskap for 2019 ble godkjent. Regnskapet viser et underskudd på 6.725 kroner.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken