Gråura: Bildet er tatt tidlig på 1900-tallet og viser deler av området der det store raset gikk i Gråura. Det som er innenfor den hvite streken ble ikke tatt av raset. Stekergården unnslapp på mirakuløst vis. Hvis den hadde blitt tatt av raset ville dødstallene blitt betydelig høyere.

Norges hittil største snøskredulykke skjedde i Gråura i 1868

58 personer ble rammet av skredet og 32 av dem omkom.
Av
Publisert