Coop-ene på Vevang og Tustna inviterer kunder og andre frivillige til miljødugnad.

– Forsøpling i naturen er noe alle har et forhold til, og det er gledelig å få lov til å bidra til at flere kan arrangere og delta i ryddeaksjoner, sier butikksjefene Ragnar Nerland og Randi Naustvoll i en pressemelding.

Coop rydder Norge inviterer kunder, medeiere, ansatte og andre i lokalmiljøet til å delta i små og store ryddeaksjoner over hele landet. Da aksjonen siste ble gjennomført (2019) ble 80 tonn søppel – noe som tilsvarer vekten av 6,2 millioner tomme halvlitersflasker – fjernet fra naturen.

Ryddeaksjonen gjennomføres i samarbeid med Hold Norge Rent og Retura. I perioden 11. til 19. september vil alle som ønsker det kunne hente ryddeutstyr­­ – i form av arbeidshansker og sekker – hos 250 Coop-butikker i alle deler av Norge, 34 av disse i Coop Nordvest. Videre vil det være utplassert avfallskonteinere utenfor de samme butikkene.

– Plast på avveie har blitt en av de største miljøutfordringene i vår tid. Alle har vi fått med oss bildene av fugler og fisk med magen full av plast. Vi har alle et ansvar for å bidra i opprydningen, sier Per Løberg Eriksen, bærekraftsansvarlig i Coop Norge.

Nerland (Vevang) og Naustvoll (Tustna) gleder seg til å møte frivillige som ønsker å utgjøre en forskjell for sitt nærmiljø.

– Ryddeaksjonen engasjerer kunder av alle aldre. Vi håper mange blir med og gjør søppelryddingen til en ordentlig sosial dugnad for nærmiljøet, sier de.