Sykehussaken, Fergefri E39 og Bolgneset er alle lokale saker som blir enkle å behandle hvis man tenker miljø og klima

På mandag 9. august ble FNs klimarapport lagt fram. Her kom det tydelig fram at vi nå er ved et vippepunkt og de satte kode rød for menneskeheten. Det vil si at vi må gjøre noe drastisk nå. Blant annet kom det tydelig fram at det ikke er noe poeng i å lete etter mer olje og gass, fordi vi har funnet all den gassen og oljen som skal opp. Flere partiledere ble spurt om hva de mente dette betyr for Norge og svaret var sjokkerende. De fleste parti ,unntatt MDG, SV, R og V, mener at vi glatt kan fortsette med oljeproduksjon i Norge.

Dette har vi fått krass kritikk for, men i skrivende stund har vi fått 2007 nye medlemmer, bare på 99 timer. Det er over 20 innmeldinger i timen! Så velgerne skjønner alvoret nå og er lei festtaler fra de grå partiene.

Hva betyr dette lokalt for oss i Møre og Romsdal og i Kristiansund?

Vi må ta rapporten på alvor og handle lokalt. Vi må omstille oss og tenke klima og miljø i hver eneste sak vi behandler. MDG Har lenge blitt anklaget for å være et ettsaksparti. Det er riktig at vi setter klima og miljø først. Men klima og miljø som utgangspunkt følger vi FNs råd og det kommer innenfor de fleste politiske sakene. Dermed er vi ett parti som tenker helhetlig med klima/miljø som utgangspunkt.

Sykehussaken, Fergefri E39 og Bolgneset er alle lokale saker som blir enkle å behandle hvis man tenker miljø og klima. Alle bør ha tilgang til et lokalt sykehus. Ingen bør være avhengig av godt vær for å komme seg trygt fram til sykehus eller føden. Det er mange argumenter for og imot et fellessykehus, men det ser ikke ut til at utslipp i forbindelse med pasient- og ansattereiser er vektlagt. Når hver pasient kommer i egen bil, reiseveien mangedobles, økes også utslippene. I tillegg kommer reise til pårørende, og ansatte som må pendle langt. Et nytt lokalt sykehus for Molde og fortsatt godt vedlikehold av Kristiansunds sykehuset er best for klima og miljø. MDG vil ha lokale sykehus som imøtekommer de lokale behovene. Og vi har støtte både lokalt i M&R og sentralt for fortsatt lokalt sykehus og føde i Kristiansund.

Møreaksen, Romsdalsaksen eller fortsatt ferge på E39? Det hersker lite tvil om at dette opptar mange. MDG vil ha fortsatt fergedrift. Med elektriske ferger imøtekommer vi kravene ved utslippskutt i transportsektoren. Og vi raserer ikke strandsoner og urørt natur. Og ikke trenger vi vedlikehold av tuneller og veier. Hvis ikke det går gjennom vil vi vurdere Romsdalsaksen. Men da må det foreligger et klima- og naturregnskap. Det er viktig at man velger ett alternativ som holder utslippene nede. Og samtidig tar vare på naturen. Både samfunnsøkonomisk og klimavennlig er derfor fortsatt ferge det beste. Møreaksen er uaktuell for oss i MDG å støtte.

Helt lokalt har vi Bolgneset. Jeg skal ikke trekke fram alt i denne saken, men vil påpeke at utbyggingen her er hverken klima- eller miljøvennlig. Å sprenge ut og frakte stein krever enorme mengde CO2. Området har stor verdi som natur. Det er flere rødlistearter i området. Og hele utbyggingen av selve Bolgneset er unødvendig, da vi har flere gode alternativer, som allerede står klare. Vestbase går i disse dager inn for at arbeidsplasser i forbindelse med mineralutvinning skal komme nettopp på Vestbase. Da er det bedre for Kristiansund å ikke lage en ny konkurrent, men samarbeide med eksisterende aktører og benytte ledige og opparbeide områder. MDG støtter fult ut tanken bak tilrettelegging av nye arbeidsplasser som skal være tilknyttet havrommet i framtiden, men vil ikke bidra til rasering av et flott område, spesielt ikke når det er helt unødvendig.

Nyhetsbildet i sommer har vært preget av skogbranner, varmerekorder, flom, tørke og sviktende avlinger på verdensbasis. Derfor setter MDG klima og miljø først i alle saker. Det er det eneste riktige å gjøre for våre barn, barnebarn og alles framtid. Vi må kutte CO2 utslippene hvert år, ikke øke dem.

Nå er det forresten kommet inn 2066 nye medlemmer. Så stem MDG i dag. Godt valg!

Les også

Klimaalarmisme og følgene av symbolpolitikken