Partene startet dialogen våren 2021 for å se på mulighetene for samarbeid og medeierskap, og med mål om å skape merverdier for kundene. Bankene og regnskapsforetakene har nå kommet fram til enighet, som resulterer i at bankene til sammen kjøper seg inn med mer enn 50 prosent i begge regnskapsforetakene.

I en pressemelding sier representanter for partene at dette blir en merkedag i historien for alle parter i transaksjonen hvor man nå tilfører kompetanse, kapital og skaper flere forretningsmuligheter.

Gjennom dette oppkjøpet ønsker Sunndal Sparebank og Rindal Sparebank å styrke markedsposisjonen ved å kunne tilby nye tjenester til sine kunder.

Statera Økonomi AS har hovedkontor i Surnadal og en avdeling i Rindal og har 10 ansatte. Sunndal Økonomitjenester har hovedkontor på Sunndalsøra og et avdelingskontor i Eidsvåg og har 8 ansatte. Til sammen vil selskapet ha 18 ansatte og omsette for nærmere 15 millioner kroner.

Skal slås sammen

Målsettingen er at de to regnskapsforetakene skal sammensluttes til ett selskap i løpet av 1. halvår 2022. Dette vil gjøre regnskapsforetakene mer slagkraftige i det lokale markedet framover, og dagens 4 kontor skal bestå for å beholde nærheten til eksisterende og nye kunder.

– Regnskapsbransjen er i endring og for mindre aktører er det krevende å henge med på utviklingen innen teknologi og regelverk. Når vi nå etter hvert blir ett selskap, vil det gi økte muligheter for de ansatte. Vi blir en sterkere organisasjon med et større fagmiljø, skaper større fleksibilitet og utviklingsmuligheter og rigger oss for å kunne vokse videre i forhold til rekruttering av nye medarbeidere og tilby nye tjenester til kundene, sier daglig leder Jarle Hamnes i Statera Økonomi AS og daglig leder Edvin Ole Røen i Sunndal Økonomitjenester AS, og fortsetter:

– Vi føler oss trygge på at kundene vil oppleve å vinne på dette med at de får et styrket tilbud fra et større miljø med god kompetanse, og at vi kan tilby kundene de beste tjenestene i tiden framover.

Nytt navn

Begge regnskapsforetak har betydelige markedsandeler i sine markedsområder, og ambisjonen er å bli en større og tydeligere aktør lokalt, og skal bidra til en god og sunn konkurranse mot de større regnskapskjedene. Med Sunndal Sparebank og Rindal Sparebank som medeiere vil et nytt selskapet være i god posisjon for en offensiv satsing for å utvide både kundegrunnlag og markedsområde geografisk.

– Vi vil relativt raskt sette i gang arbeidet med integrasjonen av regnskapsforetakene. Vi skal etablere ny visjon, nye målsettinger, strategi og nytt navn for å nevne noe, sier representantene for partene.