Lokale banker framskynder rentekutt

Lokale banker koronakutter renter og framskynder kuttene.

DEL

Både SpareBank 1 Nordvest og Sunndal Sparebank melder onsdag at de framskynder rentekutt og reduserer renten med inntil 0,85 prosentpoeng.

Dette kommer fram i pressemeldinger fra bankene.

– I en tid hvor konsekvensene av koronautbruddet har satt mange av våre kunder i en utfordrende situasjon, er det viktig for oss å bidra til at de blir minst mulig økonomisk skadelidende, sier adm direktør Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest i pressemeldingen fra sin bank, som i løpet av de siste to ukene har varslet to nedsettelser i rentene for utlån og innskudd.

Onsdag har banken besluttet å la nye rentesatser for utlån tre i kraft tidligere enn først varslet, både for personmarkedet og bedriftsmarkedet. Renten på boliglån blir satt ned med inntil 0,85 prosentpoeng. Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra mandag 30. mars, fem uker tidligere enn først varslet.

– Vi har i løpet av de siste dagene vært i dialog med mange kunder som nå kjenner på usikkerhet knyttet til sin egen økonomiske situasjon. Vi tar de signalene vi har fått på alvor, og ved å framskynde rentenedsettelser og ved å tilby seks måneder avdragsfrihet og kontokreditt, håper vi å kunne bidra til å hjelpe kunder som nå er i en vanskelig økonomisk situasjon, sier Folland.

Renteendringen trådde i torsdag 25. mars for nye utlån og 30. mars for eksisterende lån.

– Ta kontakt

Også Sunndal Sparebank framskynder rentekutt og reduserer renten med inntil 0,85 prosentpoeng.

Den tidligere varslede rentenedgangen fra 4. mai framskyndes til 2. april, og den samlede nedgangen blir på inntil 0,85 prosentpoeng. Endringen gjelder både nye og eksisterende kunder.

– Når vi velger å framskynde rentenedgangen, så er det for å gi en hurtigst mulig lettelse for både person- og bedriftskundenes låneforpliktelser, sier adm. banksjef Jonny Engdahl i pressemeldingen fra Sunndal Sparebank.

Banken vil også tilby avdragsfrihet i inntil seks måneder.

– Vi oppfordrer alle som har kommet i en vanskelig situasjon om å ta kontakt, slik at vi kan bidra med gode hjelpetiltak så raskt som mulig, sier Engdahl.

Også Sparebanken Møre kutter rentene med 0,85 prosent. På sin hjemmeside har de oppgitt at endringen får effekt fra begynnelsen av april.

– Den ekstraordinære situasjonen gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar, og det er dermed svært krevende å sette langsiktige priser på lån akkurat nå, sier Elisabeth Blomvik, divisjonsleder for personmarkedet i Sparebanken Møre på nettsiden.

Artikkeltags