Lokalbutikken gikk konkurs – nå har bygget fått ny eier

Har ingen klar plan for bruken av Sunndalsporten.