Lokal strandsone-inndeling foreslås som før

Det blir ikke enklere å få bygge i strandsonen i Kristiansund, men det kan bli noe lettere i andre kystkommuner på Nordmøre.