LO og NHO i samme båt: Trepartssamarbeidet viktig for krisehåndtering

– Vi er nødt til å holde hjulene i gang, sier Espen Remme (bildet) og Kari Hoset Ansnes.

– Vi er nødt til å holde hjulene i gang, sier Espen Remme (bildet) og Kari Hoset Ansnes. Foto:

Av
DEL

MeningerI disse dager er det mange arbeidstakere som føler utrygghet for jobb og inntekt. Flere bedriftseiere og ansatte frykter at smittesituasjonen vil ramme deres bedrift. LO og NHO har vært tydelige på at vi er i samme båt i denne krisen. Nå er det tid for å dra nytte av den norske modellen.

Spredningen av koronaviruset setter det norske samfunnet på en stor prøve. Det vil kreve det beste av oss alle for å komme ut i den andre enden med færrest mulig sykdomstilfeller. Hvis dette skal være mulig vil vi være avhengig av at samfunnshjulene holdes i gang. Helsevesenet må yte sitt beste, men også innen transport, renovasjon, matforsyning og andre sektorer vil vi være avhengig av å opprettholde aktiviteten. Regjeringen har pekt ut 15 sektorer som er særlig viktige.

En konkurs kan ødelegge livsverket til en bedriftseier, og det kan sette de ansatte i en håpløs økonomisk situasjon. Dette må vi samarbeide om å forhindre. Derfor er LO og NHO samstemte i at myndighetene må lette byrden for bedriftene, blant annet ved å forkorte arbeidsgiverperioden ved permitteringer, samtidig som den økonomiske belastningen av dette ikke legges på arbeidstakerne. LO og NHO er - og vil fortsatt være - på tilbudssiden overfor regjeringen og myndighetene ellers. Vi vil bidra for å finne gode løsninger for norsk økonomi, norske arbeidstakere og norske virksomheter i denne situasjonen.

I den enkelte bedrift eller virksomhet vil partssamarbeidet være den viktigste nøkkelen til en god krisehåndtering. Arbeidsgiver og tillitsvalgte kan sammen finne gode løsninger. Både for å sikre at bedriften overlever og med tanke på å finne fleksible løsninger som opprettholder aktiviteten, samtidig som smittespredningen begrenses. Ansatte i norske virksomheter er både omstillingsdyktige og omstillingsviktige, ikke minst i en krisesituasjon. Vi er klare til å brette opp ermene. Den prosessen blir mye enklere med godt partssamarbeid og tydelig kommunikasjon.

Samtidig ser vi at det finnes et svært viktig nivå mellom det nasjonale nivået og bedriftene. LO, NHO og regionale styresmakter har gode tradisjoner for samarbeid, både om næringsutvikling, videregående utdanning og andre viktige samfunnsoppgaver. I flere fylker er det nå opprettet tett kontakt mellom myndighetene og arbeidslivets parter, slik at man raskt kan avklare og finne løsninger på de utfordringene som oppstår. Slik holder vi hjulene i gang, samtidig som vi sikrer bedriftenes liv også etter koronakrisen.

17. mars ble fylkespartnerskapet i Møre og Romsdal aktivert. Det består av NHO, LO, Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet, NAV, KS, Fylkesmannen og Møre og Romsdal fylkeskommune. Sammen skal vi sikre at det viktige arbeidet med å samordne treffsikre tiltak kommer raskt i gang.

Nordmenn deltar nå i en stor solidaritetsdugnad. Vi vet at mange som blir smittet av koronaviruset bare vil få milde symptomer og mange av oss kunne deltatt i samfunnet som vanlig. Men vi vet også at noen av oss ikke vil tåle å bli smittet. Derfor løfter vi i flokk. Men denne solidaritetshandlingen har også en kostnad for mange: Tapte inntekter for bedrifter, frilansere, selvstendig næringsdrivende og for arbeidstakere som blir permittert lenge. Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å begrense de økonomiske kostnadene for den enkelte, og for å dele regningen på flest mulig. Vi er nødt til å holde hjulene i gang – og det kan myndighetene og arbeidslivets parter samarbeide om.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags