– Vi tar LOs reaksjon på alvor. Det må være gjensidig tillit mellom LO og NHO, og det ligger et ansvar på meg som NHO-leder å bidra til det, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NTB.

LO-sjef Peggy Hessen Følsvik sa fredag til Aftenposten at de ville fryse kontakten med NHO etter at leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i VG torsdag fortalte om hva som skjedde i kulissene i løpet av streiken i prosessindustrien. I samme reportasje blir det også lekket om fortrolige samtaler mellom NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-lederen under streiken.

NHO-sjefen er kritisk til at informasjon om samtalen med LO-lederen lekkes ut.

– Det er svært ubehagelig at mine samtaler med LO-lederen blir gjengitt i mediene, sier han.

Aftenposten: Almlid ringte og beklaget

Ifølge Aftenposten har Almlid fredag ettermiddag ringt til Hessen Følsvik og beklaget at samtalen mellom de to ble lekket. Avisen skriver at Følsvik aksepterer beklagelsen, og at de vil gjenoppta samarbeidet.

Hessen Følsvik sier nå at hun «hun velger å tolke det Ole Erik Almlid sier som en klargjøring av at NHO ikke vil gå bort fra den samarbeidslinjen vi har i norsk arbeidsliv».

– Vi håndterer konflikter på en ryddig måte og i tråd med arbeidslivets regler. Men vi forsøker å unngå dem, sier hun.

LO-lederen sa tidligere til avisen at de ikke ville møte NHO og at de hadde kansellert et utspill de skulle hatt om klima fredag, og krevde samtidig oppvask.

– Det er særdeles ubehagelig at jeg skal lese om en konfidensiell samtale mellom meg og NHO-sjefen. Det er veldig problematisk. Det er ikke overraskende at vi snakker med hverandre under store konflikter. Men det gjør meg skikkelig opprørt å lese om det i avisene i dagene etter, sa Følsvik.

Reagerer på lockout-signaler

Bakteppet er at arbeidstakerorganisasjonen Industri Energi onsdag denne uken ble enig med arbeidsgiverne i Norsk Industri etter ti dager med streik i prosessindustrien. Over 2.500 LO-medlemmer var i streik.

I torsdagens VG-sak sa også Stein Lier-Hansen at de vurderte å innføre lockout under industristreiken, og kom med signaler om økt bruk av lockout fremover.

En lockout er når arbeidsgiverne for å få slutt på en streik, også stenger ansatte som ikke er i streik, ute fra bedriftene.

– Det er definert at det er mer normalt at LO kan bruke streik, mens vi ikke kan bruke lockout. Jeg sier ikke at det blir mange lockouter fremover, men jeg mener det må være legitimt å sidestille de to virkemidlene, streik og lockout, sa Stein Lier-Hansen.

Det reagerte LO-lederen sterkt på.

– Det er helt uhørt at en representant for NHO varsler ny strid samme dag som en vanskelig og vond streik er over. Vi leser også som om NHO varsler ny linje, og at de i større grad skal bruke lockout i tiden fremover. Det er alvorlig, sa hun.

NHO-sjefen om lekket samtale: – Svært ubehagelig

NHO-direktør Ole Erik Almlid skryter overfor NTB av samarbeidet med LO.

– LO og NHO har i mange år samarbeidet tett om å løse de viktige oppgavene i samfunnet, også de gangene vi har vært uenige. For at partssamarbeidet i Norge skal fungere fremover, trenger vi både formelle og uformelle møteplasser. Vi skal gjøre vårt for at samarbeidet fortsatt skal være preget av tillit og gjensidig respekt, sier Almlid.

Han er samtidig klar på at synet deres på lockout står fast.

– NHO har ikke endret syn på bruk av lockout. Dette er et lovlig virkemiddel, men terskelen for å bruke kampmidler i arbeidslivet skal fortsatt være høy. Derfor er lockout noe vi sjelden bruker, og vi har alltid en grundig saksbehandling i forkant, sier han, og fortsetter:

– Slik er det og skal det fortsatt være, selv om det naturligvis vil komme situasjoner der både streik og lockout kan bli brukt som lovlige virkemidler. I Norge har vi lang tradisjon for at partene setter seg sammen for å finne fram til felles løsninger, også under konflikter. Det skal vi fortsette med.