Gå til sidens hovedinnhold

Lite energi i valgkampen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Valgkampen inn mot stortingsvalget går for fullt. Kandidatene fra de ulike partiene er ute i byer og bygd for å fortelle hva de skal jobbe for de neste fire årene, samt å flagge standpunkt i viktige saker. På Nordmøre er det kampsaker som sykehus og fergetakster som dominerer. Dessverre overskygger disse sakene en annen viktig sak, nemlig en ny sentralnetts-linje (420 kV) inn til vår region. Jeg kan ikke se at noen av kandidatene har frontet denne saken, heller ikke de fra mitt eget parti.

Ocean Network har gjort en kjempejobb med å kartlegge fremtidig effektbehov på Nordmøre, Heim, Hitra og Frøya. Kartleggingen har avdekket et meget stort kraftbehov. Det er også gjennomført ekspertanalyser av utviklingen for oppdrettsbransjen. Denne bransjen har en sterk posisjon i dag, og analysene avdekker sterk økning i kraftbehovet. Den minste usikkerhet om fremtidig kraftforsyning vil sette planer i spill, og gi negative konsekvenser for regional næringsutvikling. Kartleggingen har hatt god oppslutning fra kommunene på Nordmøre, Hitra, Frøya og Heim. I sum - et unikt samarbeid for fremtiden.

Aure Høyre hadde allerede i vårt valgprogram til kommunevalget i 2019, at vi skulle arbeide for å få en ny 420 kVs linje til Tjeldbergodden. Vi har vært på ballen hele tiden og prøvd å få til et tverrpolitisk samarbeid på Nordmøre for å forene kreftene i denne viktige saken. Det har vi dessverre ikke lykkes med. Vi har vårt fylkesparti i ryggen som med en uttale støtter oss i at Tjeldbergodden må bli en krafthub i vår region. Dette vil styrke Nordmøre, men også våre nabokommuner i Trøndelag.

Styret i Statnett skal i nær fremtid behandle saken om linjevalg i Møre og Romsdal, hvor alternativet vi har flagget (Snildal – Fræna) også er ett alternativ. Det er viktig at våre kandidater fra alle partier til stortingsvalget, nå løfter opp denne saken slik at regional næringsutvikling ikke vil stagnere de neste 40 – 50 årene. Vi vil ha mer energi inn i valgkampen. NÅ.

Les også

Verdiskaping over hele landet med «fornybarbud»

Les også

Energipolitikk og partival

Les også

Nei til vindkraft på land, til havs og i fjæra

Les også

Forsterking av kraftnettet – en kampsak for regional næringsutvikling

Kommentarer til denne saken