Mens Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik onsdag la nye klimakrav på bordet i forhandlingene på Stortinget om oljeskatt, brukte Listhaug dagen på bedriftsbesøk på Stord.

Og ifølge henne er det en annen virkelighet.

– Det som er konsekvensen for Stord hvis Stortinget tar feil beslutninger og investeringene uteblir, er at det blir masseledighet her, sier Listhaug på telefon til NTB.

– Stord er den kommunen i Norge som er mest avhengig av oljenæringen.

Grønn skattereform

Frp-nestlederen gir nå uttrykk for bekymring for de nye grønne tonene fra Arbeiderpartiet i diskusjonene på Stortinget om oljeskatt.

Arbeiderpartiets krav er blant annet en grønn skattereform som sikrer at det blir minst like lukrativt å investere i grønne, fornybare industrier som i olje og gass.

– Det er å spille russisk rulett med skattepengene våre, advarer Listhaug.

Hun ber nå Tajik presisere hvilke endringer i skatteregimet det er hun ser for seg. Men Listhaug har vanskelig for å forestille seg at grønne industrier skal kunne skape like mange arbeidsplasser som det i dag fins i leverandørindustrien på steder som Stord.

– Jeg har aldri møtt noen som jobber på disse stedene, som ser hvilke prosjekter man snakker om. Det er ingen som ser dem, sier hun.

– Det er ren og skjær utopi å tro at du kan erstatte titusenvis av arbeidsplasser her gjennom en grønn omstilling på kort sikt. Det er ikke mulig.

Avviser kritikken

Tajik avviser kritikken. Hun mener det er mye «skrik og ståk» fra Fremskrittspartiet om oljearbeidere for tida, men lite politisk håndverk.

– Ingen i Arbeiderpartiet har noensinne hevdet at olje-, gass- og leverandørindustrien skal erstattes av grønne industrier. Listhaug må snart begynne å følge med i timen, sier Tajik.

Ifølge henne har Arbeiderpartiet hele tida påpekt at veien til framtida går gjennom arbeidsfolka i olje-, gass- og leverandørindustri.

– De er motoren i norsk verdiskaping, og det er de som vil klare å skape overgangen til fornybarsamfunnet, sier Tajik.

Skatteutsettelse

Det forhandlingene på Stortinget dreier seg om, er et forslag fra regjeringen om å la oljeselskapene utsette skatt på opp mot 100 milliarder kroner i 2020 og 2021.

Samtidig har regjeringen varslet en tiltakspakke for grønn omstilling. Den skal legges fram før månedsskiftet og er ment som regjeringens svar på hvordan skatteutsettelsene for olje- og gassnæringen skal utlignes med satsinger som kan fremme nye klimaløsninger.

Etter det NTB forstår, ønsker regjeringspartiene et bredt forlik om oljeskatteregimet.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er alle med i forhandlingene, som etter planen skal avrundes innen 4. juni. Saken skal så behandles i plenum 12. juni.

Strid om friinntekt

Diskusjonene er ikke enkle.

Et sentralt stridspunkt har vært den særskilte friinntekten som oljeselskapene nyter godt av. Finansminister Jan Tore Sanner (H) har foreslått å kutte friinntekten fra 20,8 prosent til 10 prosent, til høylytte protester fra bransjen. Listhaugs krav er at friinntekten må justeres opp igjen.

Et annet spørsmål er hvor lenge de nye skatteordningene skal vare. Her har Frp krevd lengre varighet enn det regjeringen har lagt opp til.

Listhaug understreker at det uansett kun er utsettelse på skatt det er snakk om. Ifølge henne er det bare «tullball» at omleggingen vil innebære lettelser eller subsidier.

– Oljenæringen er en pengemaskin for landet, sier hun.