Den tredelte permisjonen ble innført i fjor, og gir 15 uker til både mor og far, mens resten kan fordeles fritt.

Det var Venstre som fikk gjennomslag for tredelingen da partiet gikk inn Solberg-regjeringen, og begrunner prinsippet med likestilling både hjemme og på jobb.

Den nye permisjonsordningen har ikke gått upåaktet hen, og nå har tre av fire regjeringspartier tatt til orde for å skrote den nye permisjonsordningen. De vil gi familiene full frihet til selv å velge permisjonsdelingen.

– Jeg er overrasket over at man så raskt ønsker å gå tilbake på noe som Stortinget har vedtatt for bare litt over et halvt år siden. Er man bekymret for ordningen må man i alle fall la den virke litt før man tar til orde for å fjerne den, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til NTB.

– Mange er frustrerte

Under Høyres landsmøte i mars vedtok partiet at tredelingen bør fjernes på sikt, mens KrF på sitt landsmøte vedtok å kutte pappapermisjonen til ti uker.

Da Frp hadde sitt landsmøte i helgen vedtok også de at de går inn for å fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen.

– Mange er frustrerte over ordningen slik den er i dag, for eksempel foreldre som har vanskeligheter med å ta ut foreldrepermisjonen til en gitt tid, sa Frps familiepolitiske talskvinne Silje Hjemdal til NTB etter at resolusjonen ble vedtatt.

Det gjør Hanne Bjurstrøm svært bekymret. Hun frykter at de øvrige regjeringspartiene vil overkjøre Venstre slik at ordningen skrotes.

– Ja, vi har hørt at en del kvinner sier at det er vanskelig, men når begynte vi å endre lover basert på historier fra organiserte pressgrupper alene? Det finnes mange viktige aktører som mener det motsatte. Vi vet også at reformer tar litt tid før de faller på plass, sier Bjurstrøm.

– Viktig steg mot full likestilling

Permisjonsdelingen er et viktig steg på veien mot full likestilling ifølge Bjurstrøm, som mener at partiene baserer seg på feil premisser når de sier at ordningen ikke virker i den retningen.

– Det vises blant annet til at ordningen medfører at mor tar ut mer ulønnet permisjon, men dette har mødrene gjort lenge før vi fikk den nye ordningen da dette er en tilpasning til hvordan regelverket for foreldrepenger er utformet. Det foreligger ingen dokumentert sammenheng mellom den nye ordningen og uttak av ulønnet permisjon, sier Bjurstrøm.

Hun viser til Ellingsæter-utvalget som i 2017 konkluderte med at foreldrepermisjonen bør fordeles likt. Og en undersøkelse fra Nav hvor 89 prosent av fedrene svarer at de stiller seg positive til en fedrekvote og oppgir at den bør være på 15,3 uker.

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) i 2018 viste imidlertid at utvidelsen av fedrekvoten i 2009 ikke førte til mer likestillings i arbeidslivet. Bjurstrøm mener at ordningene må få tid til å virke.

– Må mobilisere

Hanne Bjurstrøm maner nå til kamp. Hun oppfordrer både kvinner og menn som er for den tredelte foreldrepermisjonen om å komme på banen.

– All honnør til Venstre som har kjempet for dette, men nå må de og resten av landets kvinner og menn mobilisere. De må si ifra at dette er noe de ønsker.

Ifølge Bjurstrøm vil den tredelte foreldrepermisjonen være med på å utjevne kjønnsforskjellene i arbeidsmarkedet hvor kvinner troner på deltidstoppen. Synet deler hun med NHO og LO, som i februar uttalte til NRK at ordningen er et nødvendig virkemiddel for å oppnå full likestilling i arbeidslivet.

Det vil igjen føre til en mindre skjevdeling innenfor utdanningssektoren hvor kvinner tradisjonelt sett har valgt såkalte omsorgsyrker, som også innebærer mer deltidsarbeid.

– Ikke minst er dette viktig for tilknytningen mellom far og barn, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet.