Rødt reagerte 9.9 på Liberalistenes innlegg om Haramsøya og energisaken.

De aller fleste politiske partiene tror at eneste løsning til et problem er enda mer lovgivning og makt til staten. Disse tryller fram enda flere statlige føringer og apparater, ut fra det intet. Også jeg savner den tiden da julegavene kom sånn helt plutselig under treet. Jeg kaller sånne politikere trollmennene fra Galtvort. Det er vittig å observere hvordan alle, bortsett fra Liberalistene, kjemper om å være tidenes beste tryllekunstner. Jeg må vel si at de i Rødt ligger an til å lede i tryllekunsten.

I spørsmålet hvorvidt partiene fremdeles bryr seg om energisaken på Haramsøya, ligger det et stort mysterium om handling etter prinsipper når de havner i et regjeringssamarbeid. Det ser ut som at Støre har behov for enten Rødt eller MDG for å få flertall. Hvordan vil Rødt handle/trylle når EØS ser ut til å overkjøre mer enn bare strøm? Evig opposisjon? Hva konkret vil Rødt få inn i et samarbeid? Når fasiten er å lage en miljødomstol, så har jeg følgende å påpeke:

Hvis NVE kan overkjøre all slags energibeslutninger kommende fra demokratiske utvalg underlagt Norge, så har vi (1) et demokratisk problem og (2) et juridisk problem. Rødt sier i deres replikk at de ikke har troa på lokaldemokratiet, noe som jeg syns er grotesk og et hån mot folkets selvstyre. Det beviser bare at vi må holde Rødts kommunisme langt unna våre institusjoner. Rødt svarer heller ikke hvordan de vil løse denne rettsusikkerheten hvor EU har direkte og garantert inngripen i folks nærområde. En miljødomstol vil i så fall også bli overkjørt av EØS, NVE og departementene.

Jeg trenger ikke å beskrive hvordan Rødt bommer totalt her. Bortsett fra å trekke Norge ut av EØS/ACER, er den eneste klare løsningen er å trekke staten ut av energimarkedet og legge ned dagens NVE. På denne måten blir det helt umulig å gi bort land- og havområder i konsesjoner. Det deles ikke lenger ut skattepenger i form av subsidier til utenlandske selskaper. Når statens giganteierskap selges, må det komme flere på banen som konkurrerer om kundene. Kjøp av tomt vil i så fall bli underlagt vanlige kommunale føringer, og EU mister grepet på norsk rett ved at overstyrende organer som NVE faller bort. En annen effekt er at strømprisene konkurranseutsettes, og at man kan fritt velge leverandør hvert år. Det er politikk som eksisterer i utlandet og som fungerer.

Ellers viktig å understreke er at Rødt hiver seg på elektrifiseringsbølgen for å rense ut CO2-produksjon. Partiet legger tall fra en NVE-rapport (!) til grunn hvor det sies mye kan allerede elektrifiseres med kjent teknologi. Herunder også naturligvis vindkraftsatsingen. Men det som er enda skremmende er at Rødt vil gi energislukende storindustrier økonomiske gavepakker for å bytte til strøm, betalt av skattepenger, og tilrettelagt ved å spare strøm på befolkningen. Snakk om å ta fra de fattige og å gi til de aller rikeste.

Liberalistene og vindkraft på Haramsøya

Les også

Hvem bryr seg om energisaken etter Haramsøya?