I28. august hadde fylkesleder i Liberalistene Møre og Romsdal et innlegg i Sunnmørsposten på nett (på tk.no 15/8) hvor han påstår at ingen politisk lenger bryr seg om vindturbinene på Haramsøya nå som de er satt opp, og at partiene tier om vindkraft i valgkampen. Kanskje burde Van Duffel selv åpne Sunnmørsposten og andre aviser oftere, eller Facebook for den saks skyld! Da vil han nemlig se at Rødt står fortsatt på både for Haramsøya og for å forby vindkraft til lands, vanns og i fjæra, som eneste parti på Stortinget.

4. september arrangerte Motvind en nasjonal markering mot vindkraft foran Stortinget, og både Bjørnar Moxnes samt Rødt Møre og Romsdals egen Morten Walløe Tvedt var til stede og holdt appeller, i motsetning til flere andre parti som valgte å trekke seg. Morten snakket blant annet om at en viktig lærdom fra Haramsøya er at vi trenger en miljødomstol som gjør det mulig for folk å få prøvd miljøspørsmål i retten, noe som bare vil bli mer og mer relevant.

Liberalistene ønsker at kommunene selv skal få bestemme om de vil ha vindkraft eller ei, men Rødt er skeptisk til at dette alene skal bestemmes av kommunene. Hvorfor? Et flertall i en kommune bor nesten alltid langt unna der det er snakk om å bygge ut vindkraftindustrien, og for en kommune bunnskrapt økonomi vil det bli vanskelig å si nei til vindkraft når de lokkes med arbeidsplasser og skatteinntekter. Derfor mener Rødt at vi må ha statlige føringer på dette, og si blankt nei!

Ellers er nok Rødt og Liberalistene ganske enig med tanke på at vi ønsker utenlandske energiselskap ditt pepper’n gror. Rødt har reist spørsmål og saker om vindkraft flere ganger på Stortinget, men ender som oftest i mindretall. Vi stemte NEI til ACER, vi har foreslått å trekke tilbake konsesjoner for vindkraftanlegg og vi kjemper hver eneste dag for lokaldemokratiet og folkets vilje. Rødt tar ALLTID kampen lokalt sammen med folk, og Rødt Møre og Romsdals Morten har stått støtt side om side med folket på Haramsøya.

Les også

Hvem bryr seg om energisaken etter Haramsøya?