- Flyktninger som nå kommer til Norge må opparbeide seg rettigheter for å få pensjon, på lik linje som alle andre

 I statsbudsjettet for 2020 får FrP gjennomslag for å fjerne flyktningers særfordeler i folketrygden. Dette betyr at flyktninger som nå kommer til Norge må opparbeide seg rettigheter for å få pensjon, på lik linje som alle andre.

I statsbudsjettet for 2020 får FrP gjennomslag for å fjerne flyktningers særfordeler i folketrygden. Dette betyr at flyktninger som nå kommer til Norge må opparbeide seg rettigheter for å få pensjon, på lik linje som alle andre. Foto:

Av

FrP fjerner særrettigheter for flyktninger

DEL

MeningerFremskrittspartiet har i alle år kjempet for å fjerne særrettigheter som flyktninger har hatt, men ble nedstemt av Stortinget senest i 2017. I statsbudsjettet for 2020 får FrP gjennomslag for å fjerne flyktningers særfordeler i folketrygden. Dette betyr at flyktninger som nå kommer til Norge må opparbeide seg rettigheter for å få pensjon, på lik linje som alle andre.

Flyktninger er i dag unntatt fra kravet om 40 års botid for å ha rett til fulle minsteytelser, slik som garantipensjon, og har fram til nå kunnet få alderspensjon og uføretrygd uten å ha tilknytning til Norge. Det er ikke rettferdig at flyktninger skal kunne få bedre betingelser enn nordmenn.

Velferdsordningene må likebehandle flyktninger, norske statsborgere og andre med lovlig opphold i Norge. Med Fremskrittspartiet i regjering blir det slutt på denne forskjellsbehandlingen.

I tillegg hever vi botidskravet fra tre til fem år for flere ytelser fra folketrygden. Det gjelder blant annet overgangsstønad, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon i Norge. Dette betyr at man nå har ett sett med regler i Norge, og at flyktninger likebehandles med andre som har kort botid i Norge, som for eksempel nordmenn med lange utenlandsopphold.

Vi må sikre legitimitet i ordningene vi har, og de vi har må bidra til å styrke arbeidslinjen. Norge skal heller ikke være et førstevalg for dem som ønsker å bosette seg i landet, fordi det er lett å motta trygd eller andre sosiale ytelser. Den tiden man kunne komme til Norge og få bedre velferdsordninger enn nordmenn er forbi.

Artikkeltags