- Jeg blir like lei meg hver gang noen omtaler våre eldre som en "bølge" eller en "boom"

Ingrid Ovidie Rangønes er
ordfører i Averøy.

Ingrid Ovidie Rangønes er ordfører i Averøy.

Av
DEL

MeningerJeg blir like lei meg hver gang noen omtaler våre eldre som en "bølge" eller en "boom". Vi står ikke overfor noen eldrebølge. Medisinsk utvikling og bedret levestandard, gjør at vi lever lengre enn før. Og det gjør at vi kan legge flere år til livet. Det er en positiv ting.

I Averøy legger vi vekt på at alle skal leve livet - livet ut. Et lokalsamfunns viktigste oppgave, er å legge til rette for at innbyggerne skal leve gode liv. Uansett helsetilstand eller funksjonsnivå. Om du bor hjemme eller i et av våre botilbud, skal du være trygg på at du får den hjelpen du trenger. For det er innholdet i tjenestene som er det viktigste. At det er mennesker der, som bidrar til at dagene blir gode.

For å kunne legge til rette for det, trengs en stabil økonomi. Som sikrer god drift. Det har vi lagt stor vekt på i Averøy. Fra 2014 har vi økt disposisjonsfondet fra 3,5 millioner til 26 millioner. For å kunne sikre oss handlingsrom til nye tilbud og tiltak. Det er avgjørende skal vi lykkes i å opprettholde dagens gode tjenester, og utvikle nye.

Kommunen sitter med to tomter, beregnet for nye tilbud innenfor eldreomsorgen. Aldershjemstomta på Langøya, og Pensjonærheimen på Bremsnes. I tillegg har vi tomme lokaler i det gamle sykehjemmet, som skal utvikles til nye tilbud. Det forbereder vi oss på, ved å sette av nødvendige midler.

Vi har også hele tiden holdt Havbruksfondets midler utenfor den daglige driften, og sørget for årlige pluss i regnskapet. Som ordfører er jeg så heldig å få oppleve eldreomsorgen på nært holdt. I tillegg får jeg veldig mange gode tilbakemeldinger fra innbyggerne på tilbudene våre. Det gleder meg, for det betyr at vi har rett fokus. Averøy er som alle andre kommuner, nødt til å være påholdne og realistiske når det gjelder pengebruk.

For kommune-Norge har mange oppgaver, og et visst antall kroner å gjøre det for. Men så lenge vi sikrer pengene først, og bygger tilbudene i tråd med oppsatte planer, lykkes vi. Når jeg en fin sommerdag kommer på dagsenteret og ser våre eldre i full sving med innhøsting av rabarbra, som senere blir til rabarbrapai til kaffen, vet jeg at våre ansatte bærer oppgaven i hjertet og har skjønt hva dette handler om. De vet at det handler om gode dager, nærhet, opplevelser og livsinnhold. Det handler om å være tilstede i de eldres liv, og gi dem meningsfulle dager.

 "Jeg kan være eldre i år,

og litt mindre rørig i dag enn i går.

Men se i mitt hjerte inn,

og du finner en ungdom i sinn."

(Ingrid 2017)

Artikkeltags