Den største bilnyheten siden Tesla får norsk navn. Tilfeldig? Neppe.

Thomas Bjørdal mener det rett og slett er en verdenssensasjon som skal lanseres i USA og Europa fra 2020. De kaller den Tre «means Three in Norwegian». Testingen av den første bilen legger de til Norge.

Thomas Bjørdal mener det rett og slett er en verdenssensasjon som skal lanseres i USA og Europa fra 2020. De kaller den Tre «means Three in Norwegian». Testingen av den første bilen legger de til Norge. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Nylig lanserte Nikola Motors Company versjon tre av sin hydrogentrailer, et konsept som virkelig baner veien for nullutslipps langtransport. Rett og slett en verdenssensasjon som skal lanseres i USA og Europa fra 2020. De kaller den Tre «means Three in Norwegian» Testingen av den første bilen legger de til Norge. Hvorfor i all verden gjør de det?

DEL

MeningerSelv om vi har en stor andel av frakt på hjul, er det norske markedet smått i forhold til Europa. Likevel velger altså Nikola Motors ikke bare å gi nyvinningen et norsk navn, de skal teste den på norske veier allerede i 2020. Samarbeidet med Norske NEL har sikkert en viss betydning. NEL skal levere 400 produksjon- og fylleanlegg til utrullingen i USA, 2MW elektrolysører produsert på fabrikken på Notodden. Norge har et svært sterkt forskningsmiljø på hydrogen, og noen naturgitte fortrinn som gjør det hele ekstra relevant for internasjonal forskning, og nå også internasjonal industri. Flere store EU finansierte forskningsprosjekt er gått til Norge den siste tiden og fellesnevneren for disse er fornybar energi, internasjonalt anerkjente kompetansemiljøer og fremoverlent næringsliv. Sintef, NTNU og IFE står bak mye av det som skjer, forrige uke åpnet de Fuel Cell and Hydrogen Test Centre, for testing og utvikling av komponenter, elektrolysører og brenselceller. Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Mozees er et større nasjonalt program drevet av IFE og Sintef sammen med 40 partnere fra næringsliv, myndigheter og forskning.

I Finnmark ligger Raggovidda vindkraftverk, et av verdens mest effektive vindkraftverk som i ble plukket ut som test for et helt nytt EU prosjekt der Sintef sammen med Varanger Kraft skal produsere hydrogen fra innestengt vindkraft. Produksjonen starter til neste år, og vil kunne fra dag 1 levere et tonn hydrogen til Svalbard, og slik starte utfasingen av kullkraftverket der oppe. Årsproduksjonen fra kraftverket vil kunne gi nok hydrogen til å gjøre Svalbards energimiks 100% fornybar.

På Byneset står Trønderenergi sammen med Sintef i spissen for EU prosjektet Remote der de skal teste hvordan lokal vindkraft sammen med solenergi og hydrogen som energilager skal gjøre små mikronett selvforsynt med energi. I tillegg kommer regionale initiativ langs hele kysten, der lokale aktører ser på produksjon av hydrogen fra overskuddsenergi fra små vannkraftverk og til utnyttelse av variabel produksjon fra større vindkraftverk. Flere av disse ligger sentralt til for å kunne levere ren hydrogen til de første offentlige initiativene på nullutslipps hurtigbåter i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Trøndelag. I tillegg vil flere av disse prosjektene ha gode forutsetninger til å levere hydrogen til en pris godt under usubsidiert dieselpris.

Norge har en enorm mulighet til å gjøre transport til lands og langs kysten grønn. Norske Asko baner vei med sine 4 hydrogentrailere allerede i år, Nikola Tre kommer i 2020, og hydrogentog til en teststrekning vil være i serieproduksjon omtrent samtidig. Langs kysten kommer nullutslipps hurtigbåter og en ferge, og slik vil den første infrastrukturen med fyllestasjoner av utslippsfri hydrogen legge til rette for nye nullutslippsløsninger for kystnær transport.

Nikola Motors Company ser norsk forskningskompetanse, leverandørindustri, og et marked som må kutte 40% utslipp til 2030. De ser et land med unik fornybar energi, og muligheten til å vise sitt flaggskip drevet på nullutslipp energi fra produksjon til drift. Derfor legger de starten til Norge, og derfor gir de konseptet et norsk navn.

Artikkeltags