MDG kjemper for lokalsykehus i hele landet

Av

I et leserinnlegg i TK den 27. august skriver Sigve Torland at det kun er Rødt som har støtte over lokalt nivå for å bevare sykehuset i Kristiansund. Dette er feil.

DEL

MeningerMiljøpartiet De Grønne har styrevedtak på fylkesnivå om å opprettholde et fullverdig tilbud ved de fire eksisterende sykehusene i fylket, inkludert akuttkirurgi og fødeavdeling.

Partiledelsen på Stortinget støtter oss aktivt i denne kampen.

MDG ønsker en ny vurdering av fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, med utredning av økte ressurser til eksisterende sykehus som alternativ. I et innlegg i TK den 3. april går Ralph Herter (Kristiansund MDG), Carl Johansen (fylkesordførerkandidat) og Une Bastholm (nasjonal talsperson) samlet ut og fronter MDG sittstandpunkt.

For De Grønne er kampen for lokalsykehusene en naturlig forlengelse av kampen for miljø og mennesker. Sterke lokalsamfunn, med korte avstander og lokale tilbud, er en nødvendighet og en bærebjelke i det grønne prosjektet. Trygghet for innbyggerne ved akutte innleggelser er en kilde til økt livskvalitet, og det sparer liv.

Dette er viktige verdier som er verdt å kjempe for, i alle deler av landet, også i Kristiansund.

Artikkeltags