El-biler er miljøfiendtlige

Det er et bedrageri å fremstille el-bilene som miljøvennlige, skriver Norges Kommunistiske Parti.

Det er et bedrageri å fremstille el-bilene som miljøvennlige, skriver Norges Kommunistiske Parti. Foto:

Av
DEL

MeningerDet er et bedrageri å fremstille el-bilene som miljøvennlige. Produksjonen av el-bilene forbruker store energimengder, særlig batteriene. Råstoffene til batteriene, som kobolt, hentes fra land som er fattige og der arbeiderne utbyttes og underbetales.

Fattige land plyndres for råstoffer. Rike land sparer egen natur.

El-bilbatteri er en tikkende miljøbombe. De kan i praksis ikke resirkuleres da hver produsent bruker egen utforming på batteriene.

El-biler er miljøfiendtlige og eierne betaler ingen avgift for veislitasjen og forurensningen disse tunge motorkjøretøyene skaper.

Et hvert miljøtiltak som fremmes under kapitalismen vil nødvendigvis innebære økt forbruk og omsetning av varer, noe som står i motsetning til både miljøet og arbeiderklassens interesser. Det er en gjenganger i borgerlig politikk at klimakrisen, og andre utfordringer verden står overfor, skal løses ved å stimulere til økt forbruk av en bestemt vare med høy profittmargin, heller enn å utfordre monopolkapitalens behov for profittmaksimering.

Derfor ser Norges Kommunistiske Parti (NKP) ingen grunn til å belønne el-bilkjørere med momsfritak, avgiftsfritak, bompengefritak, kjøring i kollektivfelt eller billig parkering.

Gi folk en reel mulighet til å velge kollektivtransport.

La oss utvikle hydrogenbiler og mer miljøvennlig batteriteknologi.

Artikkeltags