Organisert protest er sunt for demokratiet

Artikkelen er over 12 år gammel
DEL

Kjære underskrivere av oppropet mot avkristning av Norge «Nok er nok»: Gratulerer med organisert protest. Det er sunt i ethvert demokrati. Å miste privilegier kan smerte. Det har jeg forståelse for. Likevel, det er uunngåelig at noen av de privilegier og tradisjoner dere kristne har hatt i skolen, må vike i et samfunn som er beriket av livssynsmangfold. Jeg tror det er klokt om dere forbereder dere på det, først som sist. Ikke fordi vi har fått en ny regjering, men fordi menneskerettighetene er inkorporert i norsk lov.

Noen tar det for gitt at de kan spasere inn i klasserom for å dele ut nytestamenter gratis til barna. Det sees på som en naturlov at elever i norske skoler går i flokk og følge til skolegudstjenester ved jul, sommer og påske. I noen skoler starter dagen med bønn og salmesang. Barn av foreldre som ikke har den ringeste anelse om hva gud er, blir lært opp til å tro at en slik gud metter liten fugl (burde de ikke da også lære at en allmektig gud følgelig må være skyld i jordskjelv og tsunamier?).

Skal vi - som dere ønsker, fortsette denne tradisjonen, har jeg følgende spørsmål: Da jeg antar at dere er demokrater, så må dere følgelig godta at også andre enn kristne får lov til å bruke den offentlige skolen til religiøs forkynnelse og påvirkning? Skal Åsatru-samfunnet få lov til slikt, hva med den religiøse organisasjonen Vigrid? Hvor skal vi sette grensen for religiøse påvirkning av barn og hvem skal gjøre det?

Kristne i Norge skal fortsatt ha sin rett til å lære sine barn til å bli religiøse, besøke gudstjenester og å lære salmer og bønner utenat. Den norske kirke får i år 55 millioner kroner til slik trosopplæring. Neste år 76 millioner. Kristne skal fremdeles ha rett til å spre det glade budskap på gater og torg, i private radio- og tv-stasjoner - og i kristne dagsaviser. Evangelisering vil ikke ta slutt. Men om få år vil vi alle bli fortrolige med at offentlige institusjoner som er for alle ikke kan være arenaer for livssynskamp mellom gjensidig utelukkende livssyn.

Skolen kommer nemlig snart til å bli et sted kun for kunnskapslæring. Snart vil også norske pedagoger bli nødt til å skille skarpt mellom opplæring til tro og kunnskapslæring. Aktiviteter som kan egne til eller oppfattes som påvirkning til tro, vil snart forsvinne ut av skolen slik det har skjedd i de fleste siviliserte land. Jeg regner med at dere er klar over at i USA vil det være helt utenkelig at offentlige skoler skulle tillate det dere ønsker - nemlig påvirkning til kristen eller annen tro.

Når sånne som jeg påberoper oss artikkel 18 nr. 4 i Konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter, så husk at ikke minst kristne utenfor statskirken en gang sloss for denne rettigheten. Det var den gang Norge var et religiøst diktatur uten religionsfrihet for dem som ikke tilhørte statens kirke: «Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning». I dag er det andre livssynsminoriteter som ønsker å bli beskyttet av samme prinsipp i det norske samfunnet.

Diskriminering av de kristne, hører jeg noen av dere si som kommentar til utviklingen med færre påvirkningsmuligheter for kristne. Kjære underskrivere, å inndra privilegier og gunstige særordninger med den hensikt å skape likeverd og inkludering i skolen, er ikke diskriminerende. Det gjør slutt på diskriminering. Husk at mange foreldre i årevis har måttet stigmatisere sine egne barn for å skåne dem for den påvirkning til kristen tro dere har fått lov å bedrive i norske skoler.

Til kjøttvektargumentet om at mindretallet ikke kan diktere et flertall: Jeg foreslår at dere innkaller kristne menneskerettighetseksperter til å foredra for dere. Jeg har selv lyttet til dem og lært mye. I likhet med noen biskoper og folk i Kirkerådet, så innser de nødvendigheten av majoriteters tilbakeholdenhet i visse situasjoner - for å beskytte minoriteter.

Til slutt en bønn til noen av dere som deltar i debatten, ikke minst fra KrF-hold. Kan dere være så snille å slutte med å beskylde sånne som meg for å gå inn for verdinøytralitet? Jeg vet at dere ikke er så dumme at dere ikke skjønner forskjell på livssynsnøytralitet og verdinøytralitet. Når dere beskylder meningsmotstandere for å ønske verdinøytralitet, er det lett å oppfatte dere slik at en skole uten kristne verdier må bety en skole uten verdier.

Dette er en uverdig debatteknikk. Ikke-kristne minoriteter i Norge har selvsagt også verdier. Ingen av oss, verken kristne eller humanister, har monopol på de mange gode verdiene vi kan enes om og som vi ønsker at våre barn skal lære i skolen.

Jens Brun-Pedersen,

pressesjef Human-Etisk Forbund

Artikkeltags