Loven er lik i bygd og by

Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerHege Gåsvand skriver i sitt leserinnlegg at det er forskjell på store byhotell og små hotell i bygder. Det kan det nok være riktig på noen områder, men loven skiller ikke mellom by og bygder, den gjelder arbeidstakere og arbeidsgivere uansett størrelse på bedrift og geografi.

Les også: - Det kan ikke sammenlignes med et byhotell 

Fellesforbundet avdeling 65, Nordmøre og Romsdal har bistått flere ansatte med saker til forliksrådet på Saga Trollheimen Hotel AS, dette har vært lønnskravsaker og i sakene har ansatt fått enstemmig medhold.
Siste sak ble anket av Saga Trollheimen Hotell AS ved Morten Gåsvand til tingretten, hvor  bedriften igjen ble dømt til å betale utestående lønn.

Saga Trollheimen Hotell i Rindal ble ikke dømt til å betale for en 200% stilling som Hege Gåsvand skriver. Bedriften ble dømt til og betale lønn til en ansatt som hadde arbeidet ved bedriften uten å ha mottatt noe lønn.

Hege Gåsvand skriver: ”Det utenlandske ekteparet kunne sikkert føle de var på jobb hele tiden i og med at de måtte være på hotellet store deler av tiden”. Arbeidsmiljøloven er tydelig på at den tid man må stå til disposisjon for arbeidsgiver er å anse som arbeidstid, loven regulerer også antall timer en arbeidstaker kan være på jobb pr døgn.

Saga Trollheimen Hotel AS valgte å inngå felles arbeidsavtale med verts paret og retten la til grunn at avtalen innebar at de skulle jobbe inntil 70 timer i uken. Retten mente det ikke kunne tillegges betydning at arbeidsgiver budsjetterte med at det skulle utbetales lønn til bare den ene av de to arbeidstakere.

Les også: Dømt for å ikke ha betalt lønn til utenlandsk arbeider 


Fellesforbundet avdeling 65 Nordmøre og Romsdal ser ikke på Saga Trollheimen Hotel som en kampsak som Hege Gåsvand antyder, men vårt formål er å bidra til at arbeidstakere får sin rettmessige behandling når det gjelder lønn og arbeidsvilkår. Avdelingen har hatt ekstra fokus på Hotell & Restaurant bransjen de seg siste årene fordi det har vært behov for det og det er her vi ser at det oftest mangler arbeidskontrakter eller at disse er mangelfulle.

Hadde Saga Trollheimen Hotel AS fulgt lovverket og ansatt sine medarbeidere iht. norsk lov hadde de unngått sak, dom og medieoppslag som følge av dette.

Artikkeltags