Fylkesveg 279 Eide-Høgset - den såkalte «Storlandsvegen»

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevJeg vet ikke om jeg skal le eller gråte - over to ting. Den ene tingen er rett og slett så enkelt som at når det nærmer seg valg, ja da loves det gull og grønne skoger fra forhåpningsfulle lokalpolitikere som vil ta «styringen». Det er ikke all forslag og innspill, selv om de er godt ment, som er realistiske eller lar seg gjennomføre. Den andre tingen jeg tenker på er selvsagt fylkesveg 275, den såkalte Storlandsvegen mellom Eide og kryss fv. 279/E 39 på Høgset i Gjemnes kommune.

La meg helt innledningsvis gjøre oppmerksom på at jeg er «storbruker» av vegen, både som bilfører, passasjer og som syklist. Jeg kjenner så alt for godt utfordringene i å bruke den, og forstår mer enn utmerket håpløsheten brukerne av vegen føler. Ikke minst har jeg all mulig forståelse for oppgittheten og utfordringene beboerne langs vegen daglig opplever.

Nå har det seg slik at det av andre årsaker, enn bare som «storbruker» av fv. 279, jeg kjenner litt til «saksbehandlingen» fylkesvegen har fått i de kommunale korridorer i kommunehuset på Eide.

Jeg vil med den gang slå fast at den eneste farbare veg til en brukbar løsningen for fv. 279, er å lytte til og følge opp forslaget fra Arbeiderpartiets leder, Jarle Ugelstad Klavenes. Dette er et realistisk forslag som også kan la seg gjennomføre. Han foreslå en «skrittvis» utbedring av vegen; grøfterens, rette ut kurver, noe breddeutvidelse, styrke vegskuldrene og lage noen flere avkjøringslommer. Jeg vil for egen del legge til, skilt gjerne opp hele strekninga fra Kjøl til kryss fv. 279/E 39 på Høgset med redusert hastighet til 60 km/t. Jeg tipper at økt tidsforbruk vil dreie seg om maks fire minutter på den om lag 15-20 kilometer lange strekningen. Og vi har vel litt tid til overs, alle? Eller har vi ikke det?

Redusert hastighet er også et trafikksikkerhetstiltak.

Forslaget til Jarle Ugelstad Klavenes kan gjennomføres ved å bruke driftsmidler, og muligens noen mindre investeringsmidler på det fylkeskommunal vegbudsjettet. Men skal dette la seg gjøre, kreves det et nidtidig arbeid oppimot fylkets samferdselsavdeling, og da særlig mot samferdselspolitikerne i fylket. Min påstand er den, at viljen og evnen til den politiske ledelse i Eide de siste 12-16 årene i å tenke langsiktig og strategisk og bruke «apparatet» i vegspørsmål har vært fraværende. Skal kommunen nå fram med sitt vegkrav, er det ikke nok bare å snakke om det og skrive leserinnlegg i avisene noen dager før valget. Det må skapes gode kontakter og relasjoner. Det gjelder ikke bare til samferdselspolitikerne i fylket, men også til Eide sinenabokommuner. Det trenger heller ikke å være dirkete ueffent om de ledende politikerne i Eide brukte litt tid opp mot vegeaten.

Som en parrantes, en stor sådan, vil jeg ikke unnlate å nevne at Eide dessverre ikke er representert på fylkestinget til å målbære kommunens krav, som utbedring av fv. 279. Kanskje ved neste korsvei, om da politikerne over partigrensene er villig til finne fram til en mulig kandidat som har evnen og viljen til å representere Eide, kan også vår gode kommune å bo og leve få sin fylkestingsrepresentant.

La meg også legge til at det er Møre og Romsdal fylke som er vegeier, og ikke Statens vegvesen. Og så lenge «Storlandsvegen» er en fylkesveg, er det også over de fylkeskommunale budsjett at tildelingene til vegformål skjer. Og dersom de mest ivrige tunnelforkjemperne tar seg tid til å undersøke fylkets prioriteringsliste over vegformål, vil oppdagelsen ikke komme som noen overraskelse. Prioriteringslista er lengere enn lang, og pengene finnes ikke. Så derfor, til ordfører Ove Silseth og hans kompanjonger i kommunestyresalen i Eide som hevder at det er mulig å bygge tunnel gjennom Harstadfjellet, glem tunnelen og samle dere heller om Arbeiderpartiets forslag!  Et skrittvis utbedring av vegen langs dagens trase!

Når jeg først nevner prioriteringslista og fylkesvegplana, kan jeg ikke unngå å nevne at Nordøyvegen trolig vil koste rundt tre milliarder kroner, minst. I tillegg kommer vedlikeholds- driftsutgifter. Todalsfjordprosjektet vil stikke av med minst to milliarder av fylkesveg-budsjettet. I tillegg kommer vedlikeholds- og driftsutgifter også her. På toppen kommer alle andre prosjekt som er prioritert på den fylkeskommunale ønskelista.

Hvordan tror tunnelforkjemperne at de skal presse inn fv. 279 på ei «overbefolket» liste?

Trafikkgrunnlaget er for lavt til å forsvare en milliardinvestering gjennom Harstadfjellet. Trafikkgrunnlaget er også noe sparsomt til å forsvare en bompengeinnkreving. En vegtunell krever også årlig vedlikehold. Jeg foreslår derfor, at om tunnelforkjemperne satte av tid og undersøkte kostnadene ved tunnelvedlikehold, tror jeg de hadde blitt mer klarsynt i sitt krav - eller kanskje visjon?

Et råd til tunnelforkjemperne. Stikk fingeren i jorda! Ta realiteten innover dere! Lytt til vegekspertisen og andre med et klarsyn! Slipp taket i visjonen og glem tunnel gjennom Harstadfjellet!

 Om dere i stedet samler dere om forslaget til Arbeiderpartiet, kan det på sikt gi resultat og en brukbar, men ikke fullgod løsning.

Til slutt sier jeg som Askeladden til tunnelforkjemperne; «Det en ikke kan få, nytter ikke å tenke på».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags