Forvrenging av fakta, Høie!

Faktaforvrenging?: Bent Høies argumenter holder ikke mål, mener Hilde Haugsdal.

Faktaforvrenging?: Bent Høies argumenter holder ikke mål, mener Hilde Haugsdal.

Av
DEL

MeningerHelse- og omsorgsminister Bent Høie kommer i sitt innlegg i Tidens Krav 27.09 med fakta- forvrengning og argumenter som ikke holder mål. Migrenepasienter ber ikke om «den beste og nyeste» behandlingen mot kronisk migrene.

Vi ber faktisk om å få den ENESTE forebyggende behandlingen som finnes spesifikt mot migrene.

At vi skal pålegges å bruke medisiner mot epilepsi, depresjon og høyt blodtrykk i håp om at det tilfeldigvis også hjelper mot migrene, føles som et overgrep mot egen kropp. Dette er medisiner for sykdommer vi ikke har, med større risiko for alvorlige bivirkninger enn målrettede medisiner.

Ironisk nok får vi heller ikke flere av disse på blå resept, nettopp fordi de ikke er beregnet på å forebygge migrene. At de som frarøves halvparten av livets dager, og som allerede har ventet halv- annet år mens Legemiddelverket har vurdert medisinen og også beviselig nedforhandlet prisen i flere omganger, skal fortelles at «det ikke er så enkelt», er arrogant. Legemiddelverket har konkludert med at dagens konfidensielle pris tilsier at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten.

Migrene er ingen dødelig sykdom, men den stjeler liv likevel.

Ut fra all offentlig tilgjengelig informasjon så er det ingen konkurranse mellom legemidler mot migrene ennå, slik Høie hevder. Aimovig er eneste medisin som foreløpig har gått gjennom metodevurderingen. Legemiddelverket har sendt meg skriftlig svar på at de ikke vet noe om når neste mulige godkjente migrenemedisin, Ajovy, har fullført samme prosess.

Det er dermed ikke engang sikkert at Legemiddelverket vil komme til samme konklusjon og gi anbefaling om blå resept på Ajovy også. Da står vi altså plutselig om halvannet år til med kun én godkjent migreneforebyggende medisin.

Feilaktig faktagrunnlag

Hvilken konkurransesituasjon og forhandlingsposisjon er det da Høie egentlig påberoper seg å stå i nå i dag?

Høie framstiller det også som om vi står overfor flere typer nye og likeverdige migrenemedisiner, der medisinbytte kan gjøres med største selvfølgelighet. Medisinske fagmiljøer frem-hever imidlertid at dette er medisiner som virker på forskjellig måte, og har ulik effekt for ulike personer. Forsøker Høie å rettferdiggjøre anbudsrunde i stedet for å si ja til blå resept gjennom å påberope seg et feilaktig faktagrunnlag?

Argumentet om å presse medisinprodusentene på pris virker som et forsøk på å legitimere en beslutning som går på tvers av alt velferdsstaten står for. Det er snakk om en pasientgruppe som ut fra kriteriene skal ha prøvd alt annet av medisiner, og som til tross for dette har migrene og invalidiserende smerter oftere enn annenhver dag i livet. Ett år i livet er ikke ett år i live for disse personene. Er det rimelig å pålegge så mange mennesker så mange nye smertedager ved å utsette blå reseptordning?

Ikke riktig

Det er et riktig og viktig prinsipp at det er menneskeverd og ikke økonomisk gevinst som skal avgjøre beslutninger om hva som skal på blå resept og ikke. Det virker imidlertid helt absurd å se helt bort fra at det kan forventes at denne medisinen i stor eller fullstendig grad vil «betale seg selv» gjennom at veldig mange av brukerne vil få tilbake hele eller deler av sin arbeidsevne.

Medisinen har et sjeldent stort potensial for å få mennesker over fra sykemeldinger og inn i arbeid, en viktig overordnet politisk målsetting. Investering i migreneforebyggende medisiner vil dermed øke skatteinngangen, og bidra til at staten kan finansiere innkjøp av medisiner til andre pasientgrupper.

Høies påstand om at «hvis vi sier ja til kostbar medisin til noen, betyr det at vi sier nei til kostbar medisin til andre», er i dette tilfellet faktisk ikke riktig.

Finnes det viktigere ting å bruke penger på i en velferdsstat enn å sikre grunnleggende livskvalitet for alle? Høies beslutning er at bare de som har råd til medisinen selv, skal kunne bruke denne nå. Alle andre manes til å vise tålmodighet. Dette er en verdibasert beslutning som opprører meg, og som det forundrer meg at norske politikere vil stille seg bak.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags