Bompenger til besvær

«Fergefrie samband vil gi oss betydelige fordeler», skriver Helge Orten.

«Fergefrie samband vil gi oss betydelige fordeler», skriver Helge Orten. Foto:

Av
DEL

MeningerFrank Sve er opptatt av at bompengene ikke må bli for høye. Det er jeg enig i.

Når vi bygger fergefrie løsninger må bompengene være på et rimelig nivå, slik at samfunnet kan ta ut gevinsten ved kortere reisetider og økt mobilitet. Krifast, Atlanterhavstunnelen og Eiksundsambandet er gode eksempler på det i vårt fylke.

Prosjekter der vi avløser ferge med faste samband i form av bruer og tunneler gir redusert reisetid og sparte samfunnskostnader knyttet til fergedriften. Derfor er det etablert en fergeavløsningsordning der disse midlene kan benyttes til finansiering av prosjektene. Nordøyvegen er et prosjekt som blir gjennomført basert på denne ordningen, kombinert med annen finansiering som bompenger og offentlige og private bidrag.

I tillegg betaler vi billett på fergene. Viljen til å bruke bompenger på fergeavløsningsprosjekter er derfor ofte større, rett og slett fordi vi erstatter en evigvarende betaling av fergebilletter med en bompengeperiode på 15–20 år.

Å erstatte fergene med bru og tunnel gir et bedre tilbud til innbyggerne, samtidig som bompengebetalingen tar slutt når prosjektet er nedbetalt. Erfaringsmessig blir prosjektene betalt ned fortere enn det som er beregnet.

I Møre og Romsdal er vi i sluttfasen med byggingen av Rv 70 Tingvoll-Meisingset. I 2019 skal vi starte byggingen av E39 Betna-Stormyra. Det neste store prosjektet er E136 Romsdalen, som etter planen skal oppstartes i 2020/21. Ingen av disse prosjektene skal bygges med bruk av bompenger. E39 Lønset-Hjelset kan starte opp i 2019 og er forutsatt delfinansiert med bompenger.

Det er planlagt bypakker i Kristiansund, Molde og Ålesund. De største investeringene i disse bypakkene er innfartsveien. Finansieringen av bypakkene er ofte en kombinasjon av kommunale, fylkeskommunale og statlige bidrag, i tillegg til bompenger.

Fergeavløsningsprosjektene på E39 skal finansieres med statlige midler og bompenger. I NTP 2018 – 2029 er Møreaksen prioritert i vårt fylke. Bompengesatsene på disse prosjektene må settes til et nivå som er rimelig sammenliknet med det vi i dag allerede betaler på fergene.

Det er ikke urimelig at satsen settes noe høyere, f.eks. fergetakst + 40 %, fordi fergefrie samband gir en fordel i form av kortere reisetid og økt mobilitet. Hele poenget er jo å bygge mer attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Jeg er glad for at Sve er enig i denne vurderingen og at det ikke er aktuelt å påføre bilistene bompengesatser på 4–600 kroner mellom Molde og Ålesund. Det vil være lite lurt og gjøre at svært få vil kunne bruke veien.

Når vi gjennomfører de prioriterte prosjektene i Møre og Romsdal, må vi hele tiden se den samlede regionale effekten av bompenger. Da må vi også huske at vi allerede i dag betaler betydelige beløp i fergebilletter, og at fergefrie samband vil gi oss betydelige fordeler.

Det er flere gode eksempler på det i vårt fylke – Atlanterhavstunnelen, Atlanterhavsveien, Krifast og Eiksundsambandet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags