Demensomsorgen styrkes

Vi har sørget for at alle kommuner fra 1. januar 2020 får en plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens, skriver eldre- og folkehelseministeren.

Vi har sørget for at alle kommuner fra 1. januar 2020 får en plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens, skriver eldre- og folkehelseministeren. Foto:

Av
DEL

MeningerI et innlegg påstår Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol at regjeringen fjerner pengene til dagaktivitetsplasser. Det er feil.

Midlene fjernes ikke, men endres fra en søknadsbasert tilskuddsordning til rammefinansiering. Vi overfører dagens 369 millioner kroner fra tilskudd til flere dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens til kommunenes frie inntekter. Disse midlene vil ligge i kommunerammen, og det gjør at kommunene ikke trenger å søke om midlerne gjennom en tilskuddsordning som tidligere.

For regjeringen har det alltid vært viktig å få på plass flere dagaktivitetsplasser. Det er fordi det gir personer med demens mulighet til å delta på gode aktiviteter som kan gi både livsglede og følelse av mestring.

Det er derfor vi i alle budsjetter har satt av penger til dagaktivitetsplasser, og siden 2013 har vi lagt til rette for over 6.600 flere plasser. I tillegg har vi sørget for at alle kommuner fra 1. januar 2020 får en plikt til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens.

For personer som er rammet av demens, og deres pårørende, vet vi at det i tillegg til flere aktivitetstilbud også har vært viktig å få bedre opplæring og økt støtte. Det er derfor vi i regjering har bidratt til å opprette flere bruker- og pårørendeskoler, der man kan utveksle erfaringer og kunnskap om sykdommen. Det er et tiltak som både de pårørende og de som har blitt rammet med demens sier har vært viktig.

Det er avgjørende at personer som rammes av demens føler seg trygge, og kan leve livet slik de ønsker det selv. For mange kan teknologi, slik som GPS, bidra til å ivareta denne tryggheten og også gi økt frihet. For eksempel kan det gjøre at man tør å gå den vanlig turen i skogen, fordi man vet at man kommer seg trygt hjem.

Regjeringen setter derfor i 2020 av mer enn 90 millioner kroner til velferdsteknologiprogrammet der satsing på trygghetsteknologi inngår.

Trygghetsteknologi kan gi økt frihet for den enkelte i hverdagen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags