Godhetstyranniet

- Det å ta inn syriske flyktninger, som skal bo her resten av livet, vil være å godta økte kostnader for offentlige budsjetter i all overskuelig framtid, skriver Erling Dragseth. Bildet er fra en demonstrasjon i Oslo.

- Det å ta inn syriske flyktninger, som skal bo her resten av livet, vil være å godta økte kostnader for offentlige budsjetter i all overskuelig framtid, skriver Erling Dragseth. Bildet er fra en demonstrasjon i Oslo. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevAmnesty, Atlas-alliansen, Caritas, Care, Flyktningehjelpen, Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig råd, NOAS, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors prøver å presse et stortingsflertall til å ta inn 10.000 syriske flyktninger (VG 30/5).

Disse 11 organisasjonene mener seg å ha den rette moralske holdningen i slike saker og prøver å framstille politikere og andre som ikke er enig i deres vurderinger, som mindre moralske enn dem selv.

Dette er en forsamling som aldri har tatt hensyn til slike ting som integreringsproblemer og landets økonomi - de bare fremsetter sine stadige krav om mottak av flyktninger med denne forslitt frasen om at «Norge er et rikt land som bør ta sin del av flyktningemassene».

Men unnlater selvfølgelig å nevne at Norge - basert på folketallet - tar mye mer enn sin andel. De benytter også en forfalskningen om at dette liksom skal være en dugnad?   

Kommunene i landet skal være med i en dugnad, heter det. Det de ikke sier - er at kommunene ikke har penger til en slik «dugnad» - men at det er staten som må betale det hele. Jeg går ut i fra at disse som benytter dette ordet dugnad, også skjønner hva begrepet betyr.

Dugnad er noe som arrangeres for å få gjort noe kortvarig på frivillig basis, til alle deltageres felles beste. Det å ta imot 10.000 syriske flyktninger er ikke en kortvarig hendelse eller en dugnad. Det å ta inn disse syriske flyktningene, som skal bo her resten av livet, vil være å godta økte kostnader for offentlige budsjetter i all overskuelig framtid.

Man må ikke ikke være så politisk korrekt at en underslår det faktum - at erfaringer viser at asylsøkere og flyktninger fra ikke-vestlige land, er vanskelig å få i jobb. Det betyr at arbeidsdeltagelsen blir svært lav - som igjen vil medvirke til et høyt trygdeforbruk i denne gruppen.De bosetter seg også etter hvert i pressområder, der de danner parallelle samfunn - noe som naturligvis fører til dårlig integrering.

Mange tar med seg kulturen fra hjemlandet - som f.eks. tildekking av kvinner og ulik oppdragelse av jenter og gutter. Et annet moment er også det rent sikkerhetsmessige - det er svært vanskelig å skille en syrisk terrorist fra en annen syrisk flyktning - noe både PST og UDI bekrefter.

Skal man hjelpe flyktninger, så bør de hjelpes i nærområdet - det gjør at samme pengesum kan hjelpe flere der, enn om vi tar dem hit til vårt eget høykostland.

Så har vi dette problemet der over 5.000 med oppholdstillatelse på mottak, som fortsatt venter på å få plass i en kommune.
De glemmes lett av disse organisasjonene, som nå fremstår som rene moralske utpressingsagenter overfor våre noe naive stortingspolitikere, som lever i den villfarelsen at de skal redde verden - både hva gjelder flyktninge- og klimaproblemene.

Stuntet til Jonas Ghar Støre på Arbeiderpartiets landsmøte - der han kastet frem forslaget om mottak av 10.000 syriske kvoteflyktninger, uten noen form for kostnadsberegning av hva dette ville bety for norsk økonomi - viser vel at «Godhetstyraniet» fullstendig har lammet evnen til  rasjonell og logisk tenking.

Så er det bare å vente og se til opposisjonspartiene blir enige med den blåblå regjeringen om hvilket antall syriske kvoteflyktninger det blir og ikke minst, inndekningen av kostnadene ved dette. De har jo muligheten til å tyne norske nordmenns pensjoner noe hakk ned ennå - vi er vel bare i starten på framtidige pensjonsran, tenker jeg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags