Tilsvar til helseminister Bent Høie: Allerede i 2009 hadde vi færre antall fødesteder enn det WHO anbefaler at vi skal ha i Norge

– Mener Helseminister Bent Høie at vi skal ha færre enn de få 45 fødesteder vi har igjen, når forskning slår fast at risiko for fødende kvinner og spedbarn øker parallelt med avstand til fødested? spør leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

– Mener Helseminister Bent Høie at vi skal ha færre enn de få 45 fødesteder vi har igjen, når forskning slår fast at risiko for fødende kvinner og spedbarn øker parallelt med avstand til fødested? spør leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup. Foto:

Av
DEL

MeningerDet er nå lagt ned 115 fødesteder i løpet av en relativt kort tidsperiode i Norge. Mener Helseminister Bent Høie at vi skal ha færre enn de få 45 fødesteder vi har igjen, når forskning slår fast at risiko for fødende kvinner og spedbarn øker parallelt med avstand til fødested?

Dersom en ser på Verdens helseorganisasjons definisjon av kvalitet i fødselsomsorgen, har vi dårligere kvalitet enn før fordi flere kvinner i fruktbar alder har mer enn én times reisevei til nærmeste fødeavdeling. En omfattende undersøkelse av norsk fødselsomsorg slår fast at risiko for at fødende får alvorlige komplikasjoner er dobbelt så stor for kvinnen hvis reisevei er over en time, ifølge forsker Hilde Engjom.

Hun påpeker at vi i Norge nå har færre fødeinstitusjoner enn WHO anbefaler basert på folketall.

I løpet av de siste tre årene har kvinner født 1-090 barn ufrivillig før de har nådd fram til fødested, ifølge medisinsk fødselsregister. Bunadsgeriljaen protesterer med rette!

Barn kunne vært reddet

Stortinget vedtok i 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan som slår fast at fordelingen av mindre fødeavdelinger og fødestuer må sikre nærhet til fødetilbud, også utenom de store kvinneklinikkene. Mens dødeligheten for barn født på institusjoner har gått ned år for år, har vi ikke sett samme trend for barn født utenfor sykehus.

Forsker Bjørn Gunnarsson mener det kan tyde på at enkelte barn kunne vært reddet om de var blitt født på sykehus. I 1980 skjedde fire av tusen uplanlagte fødsler utenfor sykehus. I dag er tallet syv av tusen. For 40 år siden var det rundt 158 fødeinstitusjoner i Norge, mot 45 i dag. Dette fører til at en større andel fødende får lang reisevei til fødeinstitusjon med en økt risiko for å føde før en rekker fram.

Derfor ser vi nå at antallet ikke planlagte fødsler utenfor sykehus er nesten doblet de siste 30 årene, samtidig vet vi at det er dobbelt så mange dødfødsler utenfor som på sykehus, ifølge forskningen til Bjørn Gunnarsson.

Risikoen er sannsynligvis høyere fordi sårbare nyfødte ikke har tilgang på umiddelbar medisinsk behandling ved en transportfødsel. Ved en normal fødsel på sykehus overvåker jordmor at både mor og barn tåler fødselsarbeidet. Ristyrke og tetthet, fosterets hjerteslag og mors blodtrykk og puls gir viktig informasjon. Unormale funn krever tettere overvåking og vise at kvinnen trenger hjelp under forløsningen.

Slik overvåking krever jordmor som ikke er fastspent under transport, utstyr og egnede rom i fungerende fødeavdelinger. Mangel på overvåking og tiltak under fødselen kan ha avgjørende følger for hvordan det går med barnet.

Jordmorforbundet vil derfor understreke at livsviktig følgetjeneste med jordmor som fødende har krav på ved 90 minutters reisevei, aldri kan erstatte ei fullverdig fødeavdeling. Det finnes ingen bevis for at sentraliseringen av fødselsomsorgen gjør fødsler tryggere.

Krav på likeverdig fødselsomsorg

Hilde Engjoms nye forskning viser at det tvert imot er avstanden til fødestedene som er det avgjørende for overlevelse for de fødende. For kvinner med ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon er det tre ganger høyere risiko for at barnet dør under fødsel eller i løpet av det første døgnet etter fødselen.

Regjeringens planlagte nedleggelser av fødeavdelinger i Kristiansund, Sandnessjøen, Brønnøysund og Innlandet fører til reisevei på opptil fire timer til fødested for flere kvinner i fødsel.

Forskningen til Engjom viser også at flertallet av dem som føder uplanlagt utenfor sykehus er unge kvinner som har født flere barn som bor i Distrikts-Norge med lang avstand til fødested.

I Norge har familier krav på likeverdig fødselsomsorg uansett hvor en bor.

Jordmorforbundet spør nå om Helseminister Høie kan garantere for at det ikke legges ned flere fødeavdelinger i Norge, slik Stortinget bestemte mai 2018, for å sikre en trygg og forsvarlig fødselsomsorg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags