Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

Etter Fellesforbundets landsmøte ligger ballen hos EØS-tilhengerne. De må nå vise at sosial dumping kan stanses innenfor det etter hvert så kjente handlingsrommet i EØS-avtalen, inklusive avvikling av bemanningsbransjen, skriver Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Etter Fellesforbundets landsmøte ligger ballen hos EØS-tilhengerne. De må nå vise at sosial dumping kan stanses innenfor det etter hvert så kjente handlingsrommet i EØS-avtalen, inklusive avvikling av bemanningsbransjen, skriver Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Av

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.

DEL

MeningerFellesforbundet er med 160.000 medlemmer det største fagforbundet i privat sektor. 11.–16. oktober hadde Fellesforbundet landsmøte, der spørsmålet om EØS var en av de største sakene.

Ifølge E24 16. oktober 2019 mener fellesforbundets leder Jørn Eggum at vedtaket plasserer Fellesforbundet klart på Ja-siden.

Det var ikke det hans nestleder og leder av redaksjonskomiteen og nestleder Steinar Krogstad fortalte landsmøtet da han la fram flertallsinnstillingen: «Innstillingen gir en balansert inngang til spørsmålet. Flertallet ønsker mer kunnskap om hva alternativene er så vi kan vurdere om de er bedre eller dårligere.»

Derfor var det også EØS-motstandere som stemte for flertallsinnstillinga. De to representantene i redaksjonskomiteen fra det nyinnmeldte og klare Ut av EØS-forbundet Transportarbeiderforbundet sto sammen med Krogstad. Det hadde de neppe gjort om det var et klart ja til EØS-forslag.

Det oppsiktsvekkende er ikke avstemningsresultatet. Det oppsiktsvekkende er at det tidligere så klare Ja til EØS-forbundet måtte gå så langt for å unngå et klart utmeldingsvedtak allerede nå. Fellesforbundet er ikke lenger for EØS-avtalen, de vil ha mer kunnskap før de tar standpunkt.

Det er et klart brudd med Fellesforbundets tidligere Ja til EØS-standpunkt. Så vedtok landsmøtet to forslag som neppe er mulige å gjennomføre innenfor EØS-avtalens trange rammer. Landsmøtet vil reversere fjorårets ACER-vedtak i Stortinget. Og landsmøtet vil avvikle bemanningsbransjen og bygge opp offentlig arbeidsformidling. De ber om strakstiltak for forbud mot bemanningsbransjen innenfor spesielt utsatte bransjer/regioner. Landsmøtet legger også til grunn at tariffavtalens bestemmelser om Reise, Kost og Losji fortsatt vil gjelde for alle reiser innad i Norge.

Det er ikke sikkert det står seg når EUs reviderte utstasjoneringsdirektiv innføres i juni 2020. Inn i uttalelsen kom også en beskrivelse av utviklingen i transportbransjen som er et sammenhengende oppgjør med EØS-avtalen.

EØS-tilhengerne jublet da flertallsinnstillingen fikk 300 stemmer, mot 218 stemmer for at Fellesforbundet skulle vedta Ut av EØS der og da. Med god grunn, siden et annet resultat trolig ville medført et Ut av EØS-vedtak på LO-kongressen i 2021 og lagt press på et nytt stortingsflertall i 2021. Men for å unngå et klart neivedtak måtte de strekke seg svært langt.

Etter Fellesforbundets landsmøte ligger ballen hos EØS-tilhengerne. De må nå vise at sosial dumping kan stanses innenfor det etter hvert så kjente handlingsrommet i EØS-avtalen, inklusive avvikling av bemanningsbransjen. Med full oppbacking av EØS-motstanderne. Men fortsetter dagens utvikling med økning i løsarbeid, økt arbeidslivskriminalitet og lavere organisasjonsgrad så blir det Ut av EØS-vedtak ved neste korsvei.

Og da er det å håpe at alternativ til EØS-avtalen er utredet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags