Sykehuset vårt i Kristiansund må bestå

«Nytt sykehus på Hjelset blir ikke bærekraftig etter dagens finansieringsmodell. Denne modellen krever en sentralisering av helsetjenestene som distriktene vil lide under», skriver Berit Frey.

«Nytt sykehus på Hjelset blir ikke bærekraftig etter dagens finansieringsmodell. Denne modellen krever en sentralisering av helsetjenestene som distriktene vil lide under», skriver Berit Frey.

Av
DEL

MeningerMedlemmene i Kristiansund Senterparti har valgt meg som sin ordførerkandidat. Det har de gjort fordi de er trygge på at jeg jobber for deres sak og har Nordmøre i fokus.

I tre år har jeg sammen med sittende styre i lokallaget jobbet for at vi skal akseptere et nytt sykehus på Hjelset med et avdelingssykehus i Kristiansund, med fødeavdeling, barneavdeling, akutt og egen ledelse.

Da sakspapirene til styret i HMR ble offentliggjort i mars, så vi at dette ikke lar seg realisere. Noe som førte til at vi måtte endre kurs og gå tilbake til vårt opprinnelige standpunkt, fire fullverdige sykehus i Møre og Romsdal.

Omstilling koster og HMR trenger friske penger. Uten dette er gjennomføring av prosjektet urealistisk.

Nytt sykehus på Hjelset blir ikke bærekraftig etter dagens finansieringsmodell. Denne modellen krever en sentralisering av helsetjenestene som distriktene vil lide under.

Nordmøre mister viktige funksjoner i spesialisthelsetjeneste, fødeavdelingen ved KSU sykehus, Aure rehabiliteringssenter og nedskjæring ved ambulansene. Tilsvarende ser vi på Sunnmøre, nedleggelse av DPS Sjøholt, Mork og reumatologisk sengepost i Ålesund.

Styret for HMR legger ned funksjoner på Nordmøre og Sunnmøre uten plan over spesialisthelsetjenesten i fylket. Dette gir ikke den tilliten som skal til for at vi vil fortsette samarbeidet for å få til et nytt sykehus.

At Espen Remme må fratre sin stilling som toppsjef i HMR etter påtrykk fra styret, gjør ikke en umulig oppgave mer mulig. Det er større endringer som må til.

Helseforetaksmodellen må avvikles til fordel for en bedre styringsmodell forslått av helsepolitisk talsperson for SP Kjersti Toppe.

Når medlemmene i mitt lokallag ber meg gi til kjenne hva jeg egentlig mener om SNR, som fører til et dårligere tilbud for ytre Nordmøre, er jeg beredt til å gjøre dette. Jeg kommer til å jobbe for mine velgere som er i Kristiansund kommune, så må fylkespolitikerne jobbe for sin sak.

Slik er politikken og det er en forutsetning for et godt valg at en skiller mellom fylkesvalget og kommunevalget.


Artikkeltags