Kommunale boliger

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er i senere tid kommet fram kritikkverdige sider ved drift og forvaltning av kommunale leiligheter i Kristiansund. Som bystyrerepresentant beklager jeg at denne debatten er nødvendig, fordi det burde vært unødvendig å drive polemikk om folks hjem.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Kvalitet og pris på kommunale leiligheter burde selvsagt vært minst like gode som enhver annen leilighet til leie i byen. Slik tolker jeg også at et av de bærende prinsipper som er vedtatt i kommunens boligplan sier: Det må sørges for tilstrekkelige, varierte og rimelige boliger slik at færrest mulig stenges ut av markedet. Det betyr også, slik jeg ser det, at markedspris ikke er forsonlig med eget planverk og statlige retningslinjer som kommunen har plikt til å forvalte. Kommunen skal derimot fungere som en buffer for trengende på boligmarkedet.

En husleieøkning på 16 prosent til en månedsleie på 7.107 kroner for 81 kvm, som ble presentert i Tidens Krav 22. august, kan ikke karakteriseres som rimelig. Særlig når de totale utgiftene til den kommunale boligen er betydelig større enn sammenlignbare boliger i samme boligblokk. Da er ikke slike eksempler i tråd med egen vedtatt boligpolitikk. I tillegg er ikke standarden som forventet på leiligheten slik det forventes når markedsleie er innført. Kommunen påberoper altså seg retten til å kreve markespris uten å innfri den fysiske standarden på leilighetene som markedet bestemmer.

Det er også eksempler på kommunale boliger som leies ut, med såkalt gjengs leie, som har direkte defekter og feil ved leiestart som ikke blir rettet eller reparert. Klager etter husleielovens bestemmelser om mangler blir heller ikke alltid fulgt opp av kommunen. Eksempler på betydelige feil på kommunale boliger kan dokumenteres om nødvendig.

Det skapes også usikkerhet for leietakerne i de kommunale boligene i Tollåsenga når byens nest største parti, Fremskrittspartiet, slenger ut forslag om sanering av dette boligområde. Vel vitende at slike forslag er stikk i strid med vedtatt plan for boligene der. Husbanken har også gitt tilsagn om kr 1,2 millioner til et prosjekt som har som mål å danne et nytt og trygt bomiljø for alle som bor i de kommunale boligene i Tollåsenga-området. Ingen er tjent med slike utsagn om spekulasjon rundt kommunale boliger som Frp her har gitt uttrykk for.

SV mener derimot at boligplanene for Tollåsenga-området er gode og at kommunen må skape en mer trygghet og forutsigbarhet for nåværende og kommende leietakere i alle kommunale boliger. Det kan virke som om det er uakseptable sprik mellom vedtatte planer og budsjett/drift av byens kommunale boliger. Fokus må være at kommunen har et lovmessig ansvar for å skaffe og tilrettelegge boligtilbud til en stor del av byens befolkning og dette ansvaret vil SV legge betydelig vekt på framover.

Viggo Jordahl,

bystyrerepresentant for SV

Artikkeltags