Mens oljefondet låner ut våre sparepenger til 1 prosent rente til Danmark, betaler norske bomprosjekter 3,51 prosent rente i snitt. Og mesteparten av pengene er lånt fra utlandet. Samferdselsminister Marit Arnstad har derfor en fryktelig dårlig sak når hun til stadighet angriper Høyres ønsker om flere OPS finansierte veier. Ja, OPS innebærer at man lånefinansierer veier. Men det er jo akkurat slik de rødgrønne også gjør på de fleste veiprosjekt.

Både de rødgrønne og Høyre fører en økonomisk politikk hvor de låner ut oljepenger billig, og låner hjem «veipenger» dyrt. Og dette kaller stortingsflertallet for «ansvarlig» økonomisk politikk! Uansvarlig, er mer dekkende.

For eksempel har Kommunalbanken formidlet lån til 21 av bomprosjektene i Norge. Både Kommunalbanken og Oljefondet er 100 prosent statlig eid, men Kommunalbanken får ikke låne penger fra Oljefondet. I stedet henter Kommunalbanken 97 prosent av sin kapital fra utlandet. Dette krever regjeringen for at vi angivelig skal unngå press i norsk økonomi. Beklager, men jeg kan ikke se at en veiutbygging skaper mindre press i norsk økonomi når vi henter lånekapital fra London fremfor å ta hjem oljepenger til samme investering.

Det er unødvendig for en søkkrik stat og lånefinansiere veier, uavhengig av om det er organisert som OPS eller offentlig bomselskap fra de rødgrønne. En bedre løsning er å forvalte oljeformuen mer ansvarlig. Vi må tenke mer strategisk på hvordan vi kan bygge opp landets realkapital og styrker vår konkurranseevne. Vi bør derfor konvertere litt av finansformuen i utlandet til realkapital i Norge, slik som samfunnsøkonomisk lønnsomme infrastrukturprosjekter i Norge. Vi må rett og slett slutte å låne ut billig og låne inn dyrt.

Ketil Solvik-Olsen,

finanspolitisk talsmann i Frp