Altfor mange dyr blir plaget, mishandlet og drept i forbindelse med produksjon avvarer. Samtidig er en stor andel av befolkningen opptatt av dyrs ve og vel, og burde derfor unnlate å kjøpe dyrefiendtlige varer. Slike varer selges imidlertid i stor skala!

En viktig grunn til dette er at de færreste vet hvordan dyr er involvert i vareproduksjon. Unge Venstre vil derfor innføre en merkeordning for dyrevennlige og dyrefiendtlige varer, slik at alle kan ta bevisste valg og bidra til et bedre dyrevelferd. Dette vil være den mest omfattende merkeordningen for vareri Norge.

Unge Venstre mener at en slik merkeordning vil måtte omfatte alle typer varer som ofte involverer plaging, mishandling og drap av dyr i produksjonsprosessen. Disse typene varer må etter sin art og karakter spesifiseres nærmere i forskrift, på en måte som gjør at ingen kan unngå å måtte merke varene sine ved å «omdefinere» varene sine.

En offentlig godkjent stiftelse eller lignende må foreta stikkprøver og gjennomgå dokumentasjon fra produsentene, slik at man kan være sikre på hvordan dyr (ikke) involveres i produksjonen. Med dette som grunnlag må produsentene pålegges å påføre varene/emballasjen for eksempel et grønt, gult eller rødt merke, som viser hvor dyrevennlig eller dyrefiendtlig varene er.

Dette vil ikke være noen stor belastning for produsentene, ettersom de uansett må eller bør vite hvordan dyr involveres i produksjonen av deres egne varer, samtidig som nær sagt alle varer uansett påføres logoer, skrift og lignende, slik at påførsel av et grønt, gult eller rødt merke ikke byr på merarbeid. Det forhold at merkeordningen ikke medfører merarbeid for produsentene, og at den fremmer viktige samfunnsmessige hensyn, må innebære at ordningen heller ikke er i strid med EØS-avtalens bestemmelser om det frie varebyttet.

Unge Venstre er overbevist om at en slik omfattende merkeordning vil bidra til langt bedre dyrevelferd enn i dag, og også mer forbrukerbevissthet. Hvis man for eksempel har valget mellom å kjøpe en «grønn» og en «rød» egg-pakke, sjampo eller genser - vil de aller fleste velge de dyrevennlige, «grønne» varene, samtidig som produsentene vil etterstrebe å produsere mest mulig dyrevennlig.

Steffen Falkevik,

Møre og Romsdal Unge Venstre