Jeg ser i dagens avis at Sp sin stortingsrepresentant Jenny Klinge mener at det må skytes mer jerv. Det støtter jeg og Høyre fullt ut!

Det forundrer meg for øvrig at Jenny Klinge kaller det som skjer for «molbopolitikk». Det er jo Sp i regjering som administrerer rovdyrpolitikken. Slik jeg forstår det, så er det Direktoratet for naturforvalting (DN) som hindrer utvidelse av lisensjakta.

Som et av tre regjeringsparti er Klinge og Sp de nærmeste til å ta saken opp med statsråd Erik Solheim i miljødepartementet. Jeg mener forøvrig at dette er en sak som det haster å få gjort noe med raskt, ettersom det er nå mens det fremdeles er vinter og sporsnø at det er lettest å spore jerven.

Jeg vil derfor umiddelbart sende et skriftlig spørsmål til miljøvernminister Solheim, og håper med det at vi får et positivt svar tilbake. Det bør la seg gjøre, ettersom også statssekretær for Sp, Ola T. Heggem, den 13. februar i TV 2 uttalte seg om behovet for at en må bli mer effektiv i uttak av jerv og gaupe

Høyre mener at lovendringen fra regjeringen betyr et uakseptabelt inngrep mot bondens eiendomsrett, og at lovendringen ensidig bidrar til å utvide bondens plikter.

Vi mener også at lovendringsforslaget viser at her har Sp og SV kompromisset seg frem til noe som er verre enn i dag, og som bidrar til å øke konfliktnivået i rovdyrsaken. Høyre krever full rovdyrerstatning, at det må gis full økonomisk kompensasjon som en rett, utmålt etter vanlige erstatningsprinsipper.

Elisabeth Røbekk Nørve,

stortingspolitiker for Høyre