Gå til sidens hovedinnhold

Helse Midt-Norges helsekart

Artikkelen er over 11 år gammel

Kristin Sørheim (Sp) boltrer seg i Tidens Krav med blanke ark og fargestifter. Det kartet hun får fram ligner til forveksling en kopi av det kartet samhandlingsdirektør Daniel Haga nylig tegnet for styret i regionhelseforetaket. Det var offentliggjort i Adresseavisa.

Samhandlingsdirektøren burde ha benyttet seg av en av de utallige andre direktørene i helseforetakets direktørinflasjon for å belyse kartet. For eksempel kunne kanskje kommunikasjonsdirektøren vært i stand til å gi noen forklaringer:

1. Det står ca 250.000 pasienter i ventekøer her i landet. Sykehuskartet, som Sørheim er så begeistret for, har følgende løsning: Legg ned flest mulig lokalsykehus eller lokalsykehusfunksjoner og sentraliser så forsvinner køene. Genialt eller??

2. Man skal spare utgifter ved å fjerne akuttberedskapen og fødeavdelingene i lokalsykehusene. Det fører uunngåelig til at utgiftene til akuttransport i form av ambulansehelikoptre, ambulansebiler og drosjer øker sterkt. Er det god økonomi å øke en budsjettpost med mer enn det man «sparer» på en annen post i helsebudsjettet?

Sørheim vifter med Samhandlingsreformen. Har hun lest den? Vet hun ikke at sentrale bærebjelker i denne reformen har blitt karakterisert som opplegg til rene fiaskoer allerede før høringsrundene er gjennomført?

Sørheim sier at et sykehus ikke må ligge «inneklemt» i byer. Vet hun ikke at sykehus som allerede er nedlagt (for eksempel Ski, Sauda, Stensby) ikke var «inneklemt» i byer? Vet hun ikke at de som i dag er mest truet med nedleggelse som sykehus er først og fremst de som ikke er «inneklemt» i byer? (for eksempel Nordfjordeid, Lærdal, Tynset).

Hva i all verden tror Sørheim det skyldes? Vet hun ikke at infrastruktur som skoler, barnehager og fritidstilbud har stor betydning for rekruttering av helsepersonell? Vet hun ikke at store og mellomstore byer er kommunikasjonsknutepunkter med flyplass, havn og bussterminal, og at transportlogistikken til byer er enklest og kortest for befolkningen (for eksempel pasienter, pårørende, arbeidstakerne, varer og tjenester)?

Det er jo derfor det har vokst fram byer på akkurat disse lokalisasjonene. Vet hun ikke at dette er årsakene til at sykehusene over hele verden ligger «inneklemt» i byer? Vet hun ikke at Senterpartiet, det partiet hun tilhører, er det partiet som mest konsekvent har gått mot nedleggelse av lokalsykehusene? Hvis hun ikke vet alt dette, må jeg si at det er besynderlig til uvitenhet.

Steinar Berge,

bystyrerepresentant Kristiansund Frp