Gå til sidens hovedinnhold

NHO har satt igang en vandetta mot lokaldemokratiet

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NHO Møre og Romsdal, ved regiondirektør Torill Ytreberg, har satt igang en vandetta mot lokaldemokratiet i kampen for å få større kommuner.

Tidligere i sommer presenterte NHO et «kommune-NM» i vekstkraft og attraktivitet for næringslivet hvor de små kommunene kom dårlig ut. Denne rapporten har i ettertid blitt avslørt som et politisk bestillingverk uten relevans for kommunenes evne til å løse sine primæroppgaver.

Siste utspill fra Ytreberg kom i form av en avisartikkel med tittelen « Stortinget bestemmer», hvor hun forsøker bagatellisere resultatet fra kommunale folkeavstemminger. Stortinget er lovgivende myndighet, ingen betviler det. Men vi har også et kommunalt selvstyre i Norge, i  motsetning til elitestyret som NHO sverger til. Det ønsker Ytreberg tydeligvis å glemme.

Vi som tror på et lokaldemokrati, uten for store avstander, både i geografi og i hierarki mellom folket og de som bestemmer, drives av andre verdier enn de NHO står for. Vi tror at individtilpassa kommunale tjenester løses best med fysisk og organisatorisk nærhet. Etter å ha jobbet i 15 år i kommmuner av ulik størrelse ser jeg ingen sammenheng mellom en kommunes størrelse og kvaliteteten på kommunale tjenester.

Det er heller ingen indikator på at kommunens økonomi blir bedre om kommunen blir større. Snarere tvert om dersom vi ser oss rundt. Ytreberg forsøker begrunne dette med at små kommuner får større statlige tilskudd.

Man kan like gjerne stille spørsmål om hvorfor ikke de store kommunene har klart å utnytte sine stordriftsfordeler. Kanskje de ikke eksisterer eller kanskje drives store kommuner så dårlig at de ikke er i stand til å utnytte de? Dette er  ingen argummentasjon for at flere kommuner skal bli store og inneffektive.

NHO sitt engasjement er avslørende. De ønsker så store kommuner at private aktører, deres medlemmer, skal ta over mange av de kommunale tjenestene. Vi skal sette ut både barna våre og bestemor på anbud. Men husk at NHO styres av en ideologi hvor et pluss på bunnlinja er bra, uansett hvordan man oppnår det.

I deres tankegang er et overskudd et overskudd.....uansett om den skyldes salg av våpen eller vaskemaskiner. I NHO sin verden er det ok å tene penger på krig og død, sult og fattigdom og klimaødeleggelser. NHO er en organisasjon med et verdigrunnlag som ikke skaper tillit når de uttaler seg om kommunereformen og folks hverdagsbehov.

Kommentarer til denne saken