Folkebevegelsen Mot Innvandring ble stiftet i 1987 og betraktes som en «sovende organisasjon» av Wikipedia-internett. Den har imidlertid et landsstyre, for Bjørnar Røyset fra Kristiansund er med der. FMI har i de 20 år den har eksistert, ikke greid å bli noen folkebevegelse i vanlig forstand med et bredt organisasjonsnett. Betegnelsen folkebevegelse er derfor en tilsnikelse. Det samme er resten av navnet. FMI er nemlig ikke imot innvandring generelt, den er bare imot ikke-kristne og/eller fargede innvandrere fra problemområder. Det går tydelig fram av FMIs egne vedtekter. Men å stå fram og nedfelle dette klart i vedtekt og navn, det har ikke Røyset & co hittil ikke tort å gjøre.

FMI synes å være ei sekt der man prøver å holde seg oppe med alle midler. Man har derfor heller ingen betenkelighet med å bruke en uttalelse av Henrik Wergeland som en slags logo på sin egen hjemmeside: «Det gjelder at gjøre Norge så norsk som mulig». Jeg siterer det slik det står, det er da heller ingen referanse til hvilken sammenheng uttalelsen opprinnelig var plassert i.

Det er mulig Røyset & co tror at folk flest har glemt både Wergeland, og at så mange bokstavelig talt vendte FMIs talsmenn ryggen først på 90-tallet. Det er vel derfor de kan tillate seg den uhyrlige frekkheten å bruke han som et banner for FMI. Kraftigere bomerang er aldri blitt slynget ut. Her er tre grunner:

Når Wergeland, forkjemper for norsk kultur og norsk språk, talsmann for småkårsfolk og 17.mai-bevegelsens far, framhevet det norske, så var det i motsetning både til dansk embetsmannskultur som dominerte i vårt land, og i motsetning til den svenske politiske dominans. For det andre brukte han mye tid på sin kamp for å få endret grunnloven av 1814, slik at jøder og jesuitter igjen skulle få adgang til riket, altså tvert imot det FMI står for. For det tredje var han teolog, men han fikk aldri noe prestekall, ikke en gang i Alta, som han også søkte. Det var nok flere grunner til at man så skjevt til ham. Jeg skal begrense meg til de mer teologiske. Det var bare så vidt han slapp igjennom muntlig eksamen fordi han under eksaminasjonen sa at han ikke trodde at det fantes noe helvete. Her var han helt på linje med islam. Yngvar Ustvedt, som har en doktorgrad på Wergeland, har vist til at Wergeland ikke så den store forskjell på Gud og Allah, og at han betraktet seg som Allahs tro tjener. Henrik Wergeland var langt forut for sin tid, like langt forut som FMI ligger bak sin tid.

Det er på denne bakgrunn man må forstå Bjørnar Røysets lurvete kommentarer, 21.04., til et innlegg jeg hadde 13. mars. Det er dessuten ikke mulig å føre en debatt med en som ikke skjønner forskjell på mening og faktum. I mitt innlegg «mener» jeg ikke noe som helst om islam, slik Røyset påstår. Jeg redegjør for hovedpunkter i dens lære, som nettopp har ført til at mange i Europa har konvertert. Røyset «mener» også at islam ikke er noen religion, men det nytter ikke å mene seg bort fra et faktum.

De aller fleste av oss er opplært til å vise respekt for andres religiøse overbevisning. Man skal være varsom og ikke tråkke på mennesker fordi de er muhammedanere, buddhister, kristne etc. Det var det som var budskapet i mitt innlegg. Det har gått Røyset hus forbi. Han tråkker i vei.

FMI har i sine vedtekter under avsnitt 1, «Idégrunnlag», et punkt 2, der dette står først: «Alle mennesker uansett rase eller kulturell bakgrunn skal vises den samme respekt som våre egne landsmenn, uansett om de befinner seg i eller utenfor Norge (...)». Slik landsstyremedlem Røyset skriver, kan jeg ikke se annet enn at også dette avsnittet i FMIs vedtekter må revideres, ikke bare Wergelandsitatet.

Øyvind Wæraas

p.t. Sète i Sør-Frankrike