Ekstrapoeng for nynorsk som hovedmål

Artikkelen er over 6 år gammel

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lanserte i januar tanken om eitt ekstra studiepoeng for elevar i vidaregåande skule som vel nynorsk som hovudmål. Etter dette har ho også oppretta ei eiga ressursgruppe som skal sjå på aktuelle tiltak som kan medverke til å styrkje nynorsk som hovudmål i opplæringa. På landsmøtet til Noregs Mållag i april stadfesta ho at ho vil styrkje nynorsk både som hovudmål og sidemål, og tok opp att framlegget om ekstrapoeng.

DEL

Mellom dei få som har kritisert framlegget om eitt ekstra studiepoeng for nynorsk hovudmål er Riksmålsforbundet, som kallar det ei «diskriminering av riksmåls- og bokmålsbrukere, altså det massive flertall». Noregs Mållag meiner Riksmålsforbundet her syner manglande kunnskap om korleis norskkarakterane i dag verdset norskkunnskapen til elevar med nynorsk som hovudmål.

Stoda i dag er at elevar med nynorsk som hovudmål generelt sett er mykje betre i sidemål enn elevar med bokmål som hovudmål. Nynorskelevane har større samla kunnskap i hovudmål og sidemål enn elevar med bokmål som hovudmål, men dei får ikkje utteljing for denne kunnskapen. Fleirtalet, bokmålselevane, si svakare meistring av sidemål har i praksis ført til at dei ikkje vert vurdert like strengt i sidemålet som nynorskelevane. Det er lettare å få ein god karakter i nynorsk sidemål enn i bokmål sidemål.

Mange elevar med nynorsk som hovudmål byter til bokmål av taktiske grunnar. Dei opplever at dei får betre samla karakter i hovudmål og sidemål om dei byter hovudmål til bokmål. Eit ekstrapoeng for elevar med nynorsk som hovudmål vil ikkje gjere anna enn å redusere den uretten desse elevane alt er utsette for.

Riksmålsforbundet er redde for at «elever med bokmål som hovedmål skal komme poengmessig dårligere ut enn dem som har nynorsk hovudmål». I skulen i dag er røynda det stikk motsette. Elevar med nynorsk som hovudmål tapar på dagens norskkarakterar.

Riksmålsforbundet og andre som seier dei vil ha like vilkår for nynorsk- og bokmålselevar bør difor støtte Kunnskapsministeren sitt framlegg om ekstrapoeng for nynorsk hovudmål. Framlegget gjev meir rettferd og mindre diskriminering.

Håvard B. Øvregård,

leiar i Noregs Mållag

Artikkeltags