I oktober kom Høyre/Frp-regjeringen med sitt forslag til neste års statsbudsjett. I budsjettet foreslo de nok en gang å statliggjøre den kommunale skatteinnkrevingen, noe som ifølge Skattedirektoratet ville bety at 500 mister jobben og et inntektstap på 1.5 milliarder. Heldigvis har et flertall på Stortinget sett verdien av å ha kemneren i kommunal regi - tett på de lokale forholdene. Med andre ord ble regjeringas planer nok en gang skrotet av landets folkevalgte.  Fagforbundet har jobbet hardt for å bevare skatteinnkrevingen i kommunal regi. Derfor er vi svært fornøyd med at Stortinget har valgt til å lytte til Fagforbundets innvendinger. Lokal skatteinnkreving sikrer arbeidsplasser og bevarer viktig kompetanse i distriktene. Nå må debatten igjen handle om hvordan vi mer effektivt kan bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Fagforbundet mener skatteinnkreverne må brukes mer aktivt, sammen med andre berørte etater i kommunene. Lokalkunnskap og kompetanse, sammen med nasjonal fagkompetanse vil være den beste medisinen for å bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon. For velferdsstatens framtid er vi avhengige av at dyktige skatteinnkrevere har gode arbeidsverktøy slik at de får gjort jobben sin, og kan sørge for at vi har nok penger til skoler, sykehjem, sykehus og veibygging. Fagforbundet håper at det nå er satt et endelig punktum for sentraliseringsdebatten.