CO2-utslipp

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

For kort tid siden ga forlaget Datakon ut boka «Klimaet. Vitskap og politikk». Forfatterne er Per Engene og Gøran Tullberg. På framsida av omslaget står det skrevet: «Dette er ei faktabok om klimaet, som politikarane burde lese, men som dei ikkje vil at du skal lesa! Her avslører vitskapen det som manglar i politikken».

Boka gir ei kort og forståelig opplæring/orientering om historikk, temperaturen på jorda og dens sykluser, varmekilder og drivhuseffekter. Boka omtaler og anskueliggjør noen naturgitte lover som forteller oss hvordan fenomener i naturen opptrer og balanserer seg selv. Boka omtaler også den påståtte nedsmeltinga av ismassene og påfølgende havstigning.

Forfatterne understreker at CO2 i atmosfæren er en nødvendighet for livet på jorda vår. Uten CO2 ville jorda være gold. Økt utslipp av CO2 vil ikke ødelegge livsbetingelsene på jorda, sier forfatterne videre. Naturen regulerer dette selv ved at CO2 vandrer mellom luft og hav, begge veger. Dette etter som temperatur og trykk varierer. (Henrys lov og massevirkningslova.)

I boka er det gjengitt en tabell for CO2-utslipp fra forskjellige kilder. Talla er hentet fra Store norske leksikon 1996. Talla forteller at utslipp fra fossilt brensel utgjør 6-18 milliarder tonn CO2 pr. år. Mens verdens vulkaner slipper årlig ut mer enn 30 milliarder tonn CO2!

Dette utslippet har vulkanene hatt i millioner av år! Burde ikke dette vulkanutslippet ha ført til større mengder CO2 i lufta og dermed ha skapt store klimaendringer, spør forfatterne?

Men vi vet jo, sier de, at disse store vulkanutslippene ikke har ført til høyere CO2-mengder i lufta. Dette fordi, som nevnt ovenfor, naturen selv regulerer CO2-balansen.

Denne lille boka på 90 sider gir oss et vell av faktaopplysninger om klimaet på jorda. Men den gir deg også mange tanker om den pågående klimadebatten. Hva eller hvem er det som styrer alt som skjer på dette området i dag?

Jeg takker forfatterne for denne boka og for deres engasjement i klimaforskningen. De greier å skille forskningen fra den tendensiøse klimapolitikken. Det er mangelvare i den offentlige klimadebatten. I så måte burde denne boka vært obligatorisk lesning

Sigbjørn Lyngstad

Artikkeltags