Gå til sidens hovedinnhold

Byplanlegging - eller mangel på sådan?

Artikkelen er over 13 år gammel

Kjære folkevalgte i nye Kristiansund kommune: Dere har nå en unik sjanse til å bidra til utformingen av hvordan vår vakre havn skal fremstå for fremtidens generasjoner.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var med redsel at jeg leste i Tidens Krav tidligere i uken, at Havnevesenet planlegger å bygge et fem etasjers kontor- og lagerbygg midt på Devoldholmen. Hvordan er det mulig å planlegge et slikt bygg på en så unik tomt, uten å ta i betraktning området rundt?

Burde man ikke se på mulige anvendelsesmuligheter for hele området før man går i gang med dette? Med hele området mener jeg strekningen fra industrianlegget innerst i Vågen via Mellemværftet og Fòrkjøkkenet til og med Devoldholmen og bussterminalen. Skal det alltid være industri innerst i Vågen, og er Fòrkjøkkenet avhengig av å ligge som nærmeste nabo til byens gjestehavn? Vil det være nødvendig å ha en bussterminal midt i sentrum når det ikke lengre er fergeanløp? Hva må til for at Hurtigruten og Kystekspressen skal få dekket sine terminalbehov? Og endelig; kommer Englandsbåten noen gang til å bli en realitet og hvilke behov avstedkommer dette?

Hvorfor skal man gå langs kaia og «føle sæ i slækt med måsan», når det som vil møte en i enden er et lukket kontor- og terminalområde? Det må da for en gangs skyld være mulig å tenke helhetlig og ikke kun stykkevis og delt. Skal oppvoksende generasjoner for evig og alltid måtte ergre seg over mangel på planlegging i denne fra naturens side så vakre by? Ingen kan vel med hånden på hjertet si at verken Helsehuset, tårnet til Grand Hotell eller Rica-bygget er eksempler på byggverk som forskjønner byen vår?

Jeg stiller meg helt og holdent bak Svein Grans innlegg om samme tema, og oppfordrer på det sterkeste byens befolkning til å ytre sine meninger. Dette er viktigere enn hvorvidt Peppes Pizza skal etablere seg i byen! I Molde planlegger man nå en nærmest sammenhengende sjølinje fra Aker Stadion og til Årø flyplass. I Levanger bygger man kulturhus i sjøkanten, og det samme gjør man i Larvik. Tilbake til de folkevalgte; la ikke Havnevesenets ønske om profitt bli avgjørende for byens fremtidige utseende.

John Marius Dybvik,

advokat