Ja, sa jeg. Politikerne i Eide bryter sine egne reguleringsbestemmelser, og sier vi kan ikke stanse tiden, og kaller slike bygg for fremgang og utvikling! De bryter de lover som gjelder i Norge for husbygging, arealutnyttelse av tomt og høyde på bygg. De retter seg heller ikke etter de pålegg fylkesmannen har gjort i saken.

Altså er dette et skoleeksempel på anarki! Look to Eide!

Kjempekommune å bo i, hevder politikerne og administrasjonen, og tåler så inderlig vel den uretten som ikke rammer dem selv!

Hurra! - snart er det valg.

Bevisst eidevelger