Bygg gasskraftverk nå

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Møre og Romsdal Høyre støtter Industrikraft Møres konsesjonssøknad om bygging av gasskraftverk i Fræna. Høyre ser behovet for at det bygges flere gasskraftverk i Midt-Norge, bl a på Tjeldbergodden.

Hele Midt-Norge har for liten produksjon av elektrisk kraft, og energifylket Møre og Romsdal vil være i en spesielt utsatt situasjon om kort tid.

Regionen har store kraftforbrukere, som aluminiumsverket på Sunndalsøra og Hustadmarmor i Elnesvågen. Fra høsten 2007 settes Ormen Lange-anlegget på Aukra i drift, og dette betyr en betydelig økning i kraftbehovet.

På grunn av for liten kraftproduksjon, og for dårlig overføringskapasitet, kan det bli aktuelt med utkobling/rasjonering av strømmen i regionen. Dette vil kunne ramme miljøet, næringslivet og de private husholdningene.

Den varslede kraftkrisen i regionen er erkjent av alle, men ulike regjeringer har vist total mangel på handlekraft. Møre og Romsdal Høyre mener at det nå er tid for handling!

Ormen Lange har betydelige gassmengder, og store deler av gassen skal eksporteres gjennom rørledning til England. En del av gassen må benyttes i kraftproduksjon lokalt for å bedre kraftbalansen i regionen.

Industrikraft Møre har sendt sin konsesjonssøknad, og Høyre forventer en positiv avklaring på søknaden i løpet av andre halvår 2007. I søknaden er det vist til CO2-håndtering på flere måter. Plasseringen ved Hustadmarmor betyr at CO2-gassen kan renses, lagres eller benyttes i bedriftens produksjon.

Høyre ser imidlertid behovet for at det bygges flere gasskraftverk i Midt-Norge, og både Tjeldbergodden og Skogn kan være realistiske lokaliseringer.

Møre og Romsdal Høyre

Artikkeltags