Burmaveien

Artikkelen er over 9 år gammel
DEL

Her er forklaringen på navnet Burmaveien, som trolig er den rette. Først litt bakgrunnsforklaring:

Veiene på Freiøya ble opp til 1964 vedlikeholdt av tre veivoktere som betjente veiene på freiøya. Freiøya ble sammenslått til én kommune i 1964 og fikk navnet Frei kommune. Stedsnavnet Frei er området ved Frei kirke. Svingen er i området ved COOP Marked og Storbakken boligområde (også kalt svenskesvingen på grunn av at svenske rallare bygde veien).

Kongevegen går altså fra Frei til Svingen. Veivokterne delte Freiøya mellom seg og antall kilometer vei skulle være likt. En hadde Omsundet/Rensvik, den andre hadde Kvalvåg/Frei og den tredje hadde Frei/Flatsetøya/Møst. Den tredje hadde også Kongeveien. Han klaget på dette, og mente at han hadde flere kilometer lengre vei å holde ved like enn han på Kvalvåg. Han fikk medhold, og Kvalvåg/Frei-veivokteren fikk tildelt Kongeveien.

Han bodde på Harpskaret, og den tid hadde de bare tråsykkel eller moped som de også fraktet med seg verktøy som spade og spett. Det var en lang arbeidsvei fra Harpskaret til Kongevegen. Kongevegen var dessuten bygd på myr, og delvis fundamentert med trestokker i bunn. Om vårene ble det telehiv og gjørmete veidekke. De få bilene som brukte veien kjørte seg fast i gjørmehull når det var på det verste.

Burma er et land som har hatt en broket historie. Næringslivet i Burma ble nasjonalisert i 1962. Det ble ledet av et militærkupp. Folket kjempet imot. Det var altså krigstilstander. Det var en del omtale i avisene om dette, og omtale av en vei i Burma som var under bygging og var i elendig forfatning. Det var kanskje regntid og gjørme som gjorde vondt verre.

Så til selve saken: Veivokteren på Kvalvåg fikk kritikk for at Kongevegen var i dårlig forfatning. Det var da han sa: «Den helvetes Burmaveien»!

Dette må sannsynligvis ha skjedd i 1962. Siden har navnet vært på folkemunne. Jeg har snakket med flere fra nærområdet som hadde fragmenter av historien, men spesielt Nils Frey senior hadde mer detaljert forklaring som jeg har prøvd å gjengi her.

Jan Williamsen

Artikkeltags