Gratulerer med dagen!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Dette er dagen for å gi barnevernspedagoger og vernepleiere honnør for den uvurderlige jobben de gjør for så mange barn og voksne i landet vårt.

DEL

Meninger2. oktober hvert år markeres den internasjonale sosialpedagogdagen over hele verden. I Norge jobber mange tusen barnevernspedagoger og vernepleiere hver dag for inkludering og sosial rettferdighet. Det gjør livet bedre for mange barn og voksne. Disse to yrkesgruppene er nøkkelpersoner i en fungerende velferdsstat. Derfor er denne dagen en god anledning til å gi dem et ekstra klapp på skulderen.

FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktige utgangspunkt for arbeidet barnevernspedagoger og vernepleiere gjør. Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne blir regnet med i samfunnet vårt.

Du trenger ikke lete lenge for å finne en barnevernspedagog eller vernepleier. De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, i rusomsorg, i kriminalomsorg - kort sagt er de overalt. 

Barnevernspedagogenes og vernepleiernes kompetanse bygger blant annet på et sosialpedagogisk teorigrunnlag. Dette handler om å bygge opp gode fellesskap mennesker imellom, og å se den enkelte i dette fellesskapet.

Barnevernspedagogen har et særskilt fokus på barn og unges oppvekst. De vet mye om hva som trengs for at utsatte barn og unge opplever å mestre og utvikler seg.

Vernepleieren har et unikt blikk på mennesker med utviklingshemning og kognitiv svikt. Det er de som kan mest om å tilrettelegge for deltakelse og mestring i samfunnet og hverdagen.  I tillegg er vernepleiere autorisert helsepersonell med en helsefaglig kompetanse som er viktig i profesjonsutøvelsen.

Fellesorganisasjonen (FO) ønsker alle barnevernspedagoger og vernepleiere til lykke med dagen. Som fagforening og profesjonsforbund vet vi at medarbeidere i våre profesjoner har den kompetansen som trengs. Derfor er vi ekstra stolte i dag.

Bli med å feire du også. Gi barnevernspedagogene og vernepleierne du kjenner en klem eller et klapp på skulderen i dag.

Artikkeltags