Derimot er det høg sigarføring når dei freidig utløyser det årlege riksskredet, pengeberget på kring 15 milliardar som deisar utan mål og mèd til uvissa i det store utland.

Att står vi pengelaus måpande, med nissehua godt ned over augene, knuga av alskens trugande bikkjelandskap. Og politikarverda, med ansvar som eit ukjent omgrep, får ture på vidare. Von dess.

Øystein Fjørstad,

Stranda