Ulike kvaliteter ble dømt, som beinstilling, kropp og hvordan kua er muskelsatt. En profesjonell dommerstår for vurderingene.

Rindalingen Lene Merete Kirkholt tok førsteprisen iblant unge voksne fra 22 år og oppover, seniorklassen.

– Det er utrolig artig! Jeg jobber jo med den type ting, så det er kult å vinne, sier Kirkholt.

Norges Bygdeungdomslag ble stiftet i 1946, og har siden starten arrangert tevlinger. I begynnelsen var formålet med konkurransene opplæring, men senere har konkurransene vært underholdningspreget.

 

Fakta om Norges Bygdeungdomslag

Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende ungdomsorganisasjon av og for ungdom. Organisasjonen har nærmere 7500 medlemmer organisert i 12 fylkeslag og 100 lokallag.

Organisasjonen ble stiftet i 1946, og har fokus på aktivitet, organisasjonsopplæring, bygdepolitikk og tevling.

Kilde: Norges Bygdeungdomslag